Konkurrensverket fortsätter sin granskning av politikernas mygel med det delägda företaget Göteborg & Co trots att kommunen beslutat köpa in hela företaget.

Spanaren har tidigare berättat om Konkurrensverkets granskning av Göteborg & Co som fått uppdrag av kommunen för hundratals miljoner utan att någon offentlig upphandling gjorts. Det gäller bland annat arrangemang som Göteborgskalaset och det stundande 400-årsjubileet.

Andra företag har därmed inte haft en chans att konkurrera om jobben.

Det strider mot lagen. Kommunen riskerar böter på upp till tio miljoner kronor.

Konkurrensverket har på nytt skrivit till kommunen för att få klarhet i ett beslut som fattades i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB den  19 februari i år.

I styrelsens kryptiska protokoll står det:

”Camilla Nyman redogjorde för förslag utbetalning till Göteborg & Co Träffpunkt AB efter särskild prövning i enlighet med till kallelsen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Lämna anslag om 95,7 Mkr till Träffpunkt AB under 2015 att utbetalas i tolftedelar senast den 15 i varje månad.

2. Uppdra åt tf VD att i övrigt vidta de åtgärder som beslutet medför.

3. Omedelbart justera besluten enligt punkt 1 och 2.”

Konkurrensverket undrar vad beslutet egentligen innebär.

Det begär en kopia av den handling som protokollet hänvisar till och vill veta vad prövningen gick ut på och vad syftet var med den samt vad som menas med att tf vd ska ”vidta de åtgärder som beslutet medför”.

Konkurrensverket undrar också vem som har betalat Träffpunkt – kommunen eller bolaget. Kommunintressent. Konkurrensverket önskar också se Träffpunkts affärsplan avseende verksamhet och vill veta vem som fastställt affärsplanen.

Också när det gäller genomförandet av återkommande evenemang som Kulturkalaset, Julstaden, och engångsevenemang som idrottstävlingar och musiktillställningar, vill Konkurrensverket få klarhet i hur beslutsprocessen ser ut. Agerar Träffpunkt helt självständigt när evenemangen planeras och genomförs, eller fordras Kommunfullmäktiges beslut för finansiering per evenemang?

Senast den 16 december önskar Konkurrensverket svar.

Redan frågorna antyder att det inte bara fattas för utomstående läsare obegripliga beslut i kommunala bolagsstyrelser utan också oklara gränser mellan kommunens ekonomi  och de inblandade företagens.

Läs Spanarens tidigare artiklar:

Kommunen anklagas för fiffel med Göteborg & Co

Göteborg & Co betalar journalister för att bevaka Way out West

Göteborg betalar miljon för att slippa anklagelser om fiffel

Föregående

Flyktingströmmen: Kritiskt i några av Västsveriges mindre kommuner

Nästa

Informatörexplosionen: Mindre granskning, mer kommunal marknadsföring