Fastighetskontoret föreslår att parkeringen snett emot Masthuggstorget bebyggs med 150-200 tillfälliga bostäder för nyanlända.

Jakten på lämpliga platser för tillfälliga bostäder i Göteborg har blivit allt mer desperat sedan flera tidigare förslag skrotats på grund av opinionsstormar, ekonomi eller av andra skäl.

Sommaren 2015 fick fastighetskontoret i uppdrag att ta fram platser för tusen temporära bostäder.

I mars i år redovisades ett förslag på tolv platser. Sex godkändes av politikerna: vid Askimsviken har bygglov beviljats, vid Kärralundsvallen och väster om Lemmingvallen har ansökan om bygglov lämnats in.

Vid dessa tre platser beräknas omkring 160 bostäder uppföras.

För de övriga tre platserna som pekades ut –  Fridkullagatan, Lilla Glasmästaregatan och Björkekärrsplan – har Förvaltnings AB Framtiden beslutat att inte söka något bygglov.

Förutom dessa tillfälliga bostäder har andra projekt startats för att tillgodose behovet.

I Frihamnen pågår ett projekt med bostäder för olika målgrupper. Här vill fastighetskontoret att 400 bostäder ska upplåtas i andra hand till nyanlända. Byggnadsnämnden har också godkänt tidsbegränsade bygglov för omkring 400 bostäder vid Herkulesgatan som uppförs av Prime Living. Företaget har tecknat en avsiktsförklaring med Göteborgs kommun om att hyra ut lägenheterna till nyanlända.

Förvaltnings AB Framtiden har i år också tagit fram 230 bostäder i kommunens ordinarie lägenhetsbestånd för att hyra ut till nyanlända. Samtidigt har privata fastighetsägare och privatpersoner uppmanats att hyra ut rum eller bostäder till nyanlända.

I Torslanda har 80 villavagnar satts upp som mellanboende för ett par hundra personer och i november beslöt Fastighetskontoret att hyra in en fastighet med 45 dubbelrum.

 

Läs också:

Hårda ord i striden om temporära bostäder för flyktingar

Nyanlända får bo på camping – för 20 miljoner

Göteborg tecknar avtal om boende med omstritt företag

Miljööverdomstolen avslöjar mygel i Göteborg

 

 

Föregående

Skolorna som kan kosta Göteborgs Stad miljoner i viten

Nästa

Arbetsmiljöverket: för hård arbetsbelastning på lärarna i Majorna-Linné