Arbetsmiljöverket kräver att Göteborgs Stad ser till att arbetsbördan för lärarna i Majorna-Linnés grundskolor lättar.

I oktober vände sig lärarfackens skyddsombud till Arbetsmiljöverket.

Då hade stadsdelsnämnden under ett par år gjort vissa försök att komma till rätta med lärarnas arbetsbelastning men misslyckats.

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion i slutet av november och konstaterade att stadsdelens skolor får en mindre ekonomisk resurs per elev på grund av det är en förhållandevis rik stadsdel.

Sektorchefen Bo Drysén sa till arbetsmiljöverket att den som vill arbeta inom skolan i Majorna-Linné ”måste vara inställd på att arbetet är strävsamt och att resurstilldelningen är mindre än på många andra håll”.

Och värre blir det: Inför nästa läsår ska resursen minskas med ytterligare nio årsarbetskrafter.

De flesta lärare i stadsdelen upplever en mycket hög arbetsbelastning. Många säger att de ofta måste avstå från paus eller rast under arbetsdagen.

Lärarna har också fått allt mer att göra: Skolinspektionens krav på utökad matematikundervisning har genererat nya uppgifter och lärarna har också fått ökade administrativa uppgifter.Personalomsättningen är hög och vid sjukfrånvaro ska lärarna vikariera för varandra.

Arbetsmiljöverket vill nu se en handlingsplan ”för att hantera riskerna för att lärarna vid stadsdelens grundskolor får så hög arbetsbelastning att den utgör en hälsorisk”.  Och menar att lärarna måste få möjlighet till återhämtning och paus  under arbetsdagen och hjälp att prioritera bort arbete när de inte hinner göra allt.

Föregående

Tillfälliga boenden planeras intill Masthuggskajen

Nästa

Tips om kompisanställning fällde stadsdelsdirektören i Angered