Kommunen JO-anmäls för att ha ”riggat” möten, opinionsgrupper anklagar motståndare för främlingsfientlighet och Sverigedemokraterna startar en facebooksida för att protestera mot planerna på temporära bostäder för asylsökande.

Men vad händer egentligen?

Flyktingströmmen har lett till att bostadsbristen i Göteborg blivit akut.

Det har lett till att fastighetskontoret fått i uppdrag att ta fram platser för att bygga temporära (med bygglov på 15 år) bostäder för nyanlända.

I första omgången plockades tolv platser fram:

• Amundön (Brottkärr)
• Askimsviken (Hult)
• Björkekärrsplan (Sävenäs)
• Fiskebäck (öster om Högenskolan)
• Fridkullagatan (Krokslätt)
• Hinsholmen (Älvsborg)
• Kärralundsvallen
• Lilla Glasmästaregatan (Krokslätt)
• Skintebo småbåtshamn
• Tuve
• Väster om Lemmingvallen (Utby)
• Ånäsfältet (Bagaregården)• Amundön (Brottkärr)
Förslaget väckte diskussion och protester.

Inte konstigt alls.

De flesta förslag om nybyggen väcker frågor, kritik och tveksamhet.De kan innebära att närboendes cirklar rubbas och att de drabbas av sämre utsikt, möjligheter till sport och friluftsliv eller oroas i största allmänhet över vad förändringen ska komma att leda till.

När det handlar om bostäder för nyanlända finns dessutom risken för att främlingsfientliga krafter utnyttjar människors oro för politiska syften. Som SD som startat en facebooksida för att protestera.

Reaktionerna ledde till att fastighetsnämnden beslöt att gå vidare med tre av tolv platser:

Askimsviken (Hult)

”De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder. För området Askimsviken föreslår fastighetskontoret att bygglov ska sökas för en del av området närmast infarten. Fastighetskontorets rekommenderar att man bygger en mindre bostadsbebyggelse.”

Kärralundsvallen

”De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder. Bostäderna föreslås placeras i nära anslutning till Wingårdsgatan. Fastighetskontoret rekommenderar att man bygger ett mindre antal bostäder.”

Väster om Lemmingvallen (Utby)

”De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder. Fastighetskontoret rekommenderar att man bygger ett mindre antal bostäder.”

I dessa fall ska Framtidskoncernen söka bygglov och börja bygga.  Det bör kunna vara klart under sommaren. Sedan kan byggena starta även om byggnadsloven skulle komma att överklagas. Bostäderna bör stå klara i höst.

Av övriga platser i förslaget är varken Fridkullagatan eller Lilla Glasmästaregatan avförda ur diskussionen. Inte heller Björkekärrsplan. I fråga om Ånäsfältet sköt fastighetsnämnden upp sitt beslut till kommande sammanträde.

Däremot avskrevs Fiskebäck, Tuve, Skintebo småbåtshamn, Amundöns parkering och Hinsholmskilen från förslaget.

Istället fortsätter Fastighetskontoret att leta nya platser för temporära bostäder.

Fastighetskontoret har genomfört en rad möten runt om i staden för att informera och diskutera byggandet av temporära bostäder. Möten har varit välbesökta, ofta livliga och i ett fall har kommunen JO-anmälts. Enligt anmälan har kommunen ”riggat” ett möte i Glöstorpskyrkan om tillfälliga bostäder i Tuve genom att många platser i kyrkan upptogs av personer som inte var bosatta i området och som ”tystade” kritisk röster på det direktsända mötet. Det skulle ha ”gett sken av att Tuveborna som bor nära de ev temporära bostäderna var positiva till modulerna”, enligt anmälan.

Kritiken har tillbakavisats av kommunen.

Mötet kan ses på kommunens hemsida här.

 

Föregående

Sahlgrenskas problemhus kostar 100 miljoner extra

Nästa

Fröbytardag på Botaniska och tips om stadsodlingar