Sahlgrenska sjukhuset har ett riktigt problemhus med fukt kallat Nya vårdbyggnaden. Huset är sju våningar högt, ligger på västra sidan av huvudkomplexet och vetter mot spårvägens vändslinga och Botaniska trädgården.

Det har varit krångel med Nya vårdbyggnaden nästan ända sen den byggdes för tio år sedan. Kostnad för saneringen och renoveringen: ca 100 miljoner kronor!

Huset, som var tänkt att bli en paradbyggnad av modernaste snitt, kostade cirka en halv miljard att uppföra.

Vem som skall betala kalaset? Ägaren/förvaltaren Västfastigheter eller entreprenören? Ingen som vet i dagsläget
.
− Samtal pågår men ännu har inga beslut fattats, svarar Ulf Krüger, områdeschef teknik i Västfastigheter, på Spanarens förfrågan.

Klart vid årsskiftet

Nu håller Västfastigheter på att sanera och renovera huset avdelning för avdelning för att säkra inomhusmiljön – för personal och patienter. Saneringen beräknas vara klar vid årsskiftet.

Anledningen till att fastigheten måste utrymmas endast sex år efter färdigställandet var att framför allt personal ideligen upplevde besvär i luftvägarna, till exempel kliande ögon och rinnande näsa.

Det var i slutet av 2014 som beslutet att utrymma fattades i samband med en planerad helgstängning över jul och nyår. Bland annat flyttades ett antal av kardiologens patienter över till vårdavdelningar i huvudkomplexet.

Specialist på ventilation

Ungefär ett år före utrymningen hade Ulf Krüger fått ansvaret för att ta itu med saneringen. Han är också specialist på bland annat ventilation och installationer för hälsosamma inomhusmiljöer.

− Vi har gått väldigt systematiskt till väga, avdelning för avdelning. Vid årsskiftet skall hela byggnaden vara säkrad. Det var mycket problematik att ta itu med. Därför har det har varit viktigt för oss att få till hållbara lösningar. Nu vet vi att personal och patienter som redan flyttat in i stort sett är symptomfria och inte upplever några större besvär, berättar Ulf Krüger.

Exakt hur den ohälsosamma miljön uppstod kan Ulf Krüger inte svara på med säkerhet. Men byggnaden var nog redan från början behäftad med fel som skulle ge problem, till exempel att betongkonstruktionerna inte hade fått torka ut helt innan golvbeläggningen limmades och lades på.

Som en byggarbetsplats

För närvarande är ett av de inglasade gångstråk som leder över till huvudkomplexet avstängt för att kunna åtgärda byggnaden. Det sker bland annat genom att riva upp golvet och lägga in ett ventilerat golv på avdelningarna. Utanför byggnaden ser det fortfarande ut som en byggarbetsplats.

Spanaren har frågat även andra personer ur Sahlgrenskas personal med kännedom om Nya vårdbyggnaden och de tvekar inte att kalla uppförandet för ett fuskbygge.

Det var inför femårsbesiktningen som det uppstod allt fler misstankar om att allt inte stod rätt till med Nya vårdbyggnaden. När huset är färdigsanerat vid årsskiftet har det således kostat totalt cirka 600 miljoner, eller 20 % mer än den ursprungliga kalkylen och offerten.

Stor fastighetsförvaltare

Ägare till Sahlgrenska och Nya vårdbyggnaden är Västfastigheter, Västra Götalandsregionens lokalförsörjare, en av Västsveriges största förvaltare. I fastighetsbeståndet ingår inte bara regionens sjukhus utan även museer, jordbruksskolor, folkhögskolor samt Göteborgs B otaniska trädgård.
Bolaget har en årlig investeringsnivå på cirka 2 miljarder kronor och hyresintäkter på cirka 1,5 miljarder. Cirka 400 anställda förvaltar 1,7 miljoner kvadratmeter lokaler.

Föregående

Khaddi spänner musklerna i antidopningskampanj

Nästa

Hårda ord i striden om temporära bostäder för flyktingar