Fastighetsförvaltningen vill hyra in 80 villavagnar för drygt 20 miljoner kronor.  De ska placeras på Lilleby camping som genomgångsbostäder för 160 eller 200 nyanlända.

Av tidigare planerade tillfälliga bostäder – varav de första skulle ha stått klara i höst –  har inte en enda börjat byggas.

Enligt Migrationsverket kommer i år 880 nyanlända att anvisas till Göteborg. Nästa år kan det röra sig om 1 300.

I augusti 2015 fick fastighetskontoret i uppdrag att peka ut platser för möjliga tillfälliga bygglov för minst 1 000 temporära bostäder.

Inte en enda bostad

”Sökandet efter lämpliga platser för temporära bostäder har tagit längre tid och varit mer komplext än vad kontoret initialt räknade med”, skriver fastighetskontoret.

”Informationsinsatser till allmänheten, förberedelse inför projektering, ansökan om bygglov samt kalkylarbete (har) tagit längre tid i anspråk än vad som initialt uppskattades. ”

Kort sagt: Inte en enda  bostad har ännu uppförts på någon av de sex platser som ursprungligen pekades ut och var tänkta att stå klara i höst.

Så sent som i våras räknade fastighetskontoret med att temporära bostäder skulle kunna börja byggas under sommaren vid  Askimsviken (Hult), Kärralundsvallen och väster om Lemmingvallen (Utby) för att stå klara till hösten.

Det är mot den bakgrunden fastighetskontoret nu föreslår villavagnar på Lilleby camping. De kan stå på plats i  oktober.

Behov kvarstår

Vagnarna hyrs in för drygt tjugo miljoner kronor av Svenska Semesterhem AB. Av de 80 vagnarna har 36 tre sovrum och 44 två sovrum. Området ska ha fri internetuppkoppling,  kontinuerlig bemanning dagtid samt viss övervakning nattetid, särskilt brandskydd, särskild reglering till undvikande av ohyra med mera.

”Under förutsättning att det nu framförhandlade avtalet avseende villavagnar vid Lilleby Camping godkännes, ser fastighetskontoret att det alltjämt kvarstår ett behov av bostäder för nyanlända (cirka 300 personer) för 2016”, skriver fastighetskontoret.

Läs också:

Hårda ord i striden om temporära bostäder för flyktingar

Föregående

Skolinspektionen kräver 4,7 miljoner av Göteborg stad

Nästa

Nu vill Vårgårda se OS-vinnaren