Skolinspektionen underkänner än en gång fyra kommunala skolor i Göteborg:

  • Burgårdens Utbildningscentrum 5
  • Lövgärdesskolan
  • Sjumilaskolan 4-9 A och 4-9 B
  • Svartedalsskolan 4-9

Göteborgs Stad hotas av nya viten på 4,2 miljoner. Samtidigt begär Skolinspektionen att viten på 4,7 miljoner betalas eftersom bristerna kvarstår trots tidigare viteshot.

Hösten 2015 granskades en rad skolor i Göteborg.

I flera fall hotade Skolinspektionen med vitesförelägganden.

Under våren följdes besluten upp och allvarliga brister kvarstod.  Så allvarliga att fyra skolor nu hotas av nya vitesförelägganden på sammanlagt 4,2 miljoner.

”Skolinspektionen ser allvarligt på situationen och kräver att Göteborgs kommun omedelbart åtgärdar bristerna och redovisar till Skolinspektionen vilka insatser som kommunen gjort. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på totalt 4 200 000 kronor – varav 400 000 kronor för Burgårdens Utbildningscentrum 5, 500 000 kronor för Lövgärdesskolan, 800 000 kronor för Sannaskolan 2, 1 000 000 kronor för Sjumilaskolan 4-9A, 1 000 000 kronor för Sjumilaskolan 4-9B och 500 000 kronor för Svartedalsskolan 4-9”, skriver Skolinspektionen.

Skolinspektionen begär nu också att de tidigare vitesföreläggandena döms ut:  900 000:- för Burgårdens Utbildningscentrum 5, 800 000:- för Sannaskolan 2,  1 000 000:- för Lövgärdesskolan, 1 400 000:- för Sjumilaskolan  och 600 000:- för Svartedalsskolan.

 

 

Föregående

Sådana politiker ska vi ha

Nästa

Nyanlända får bo på camping - för 20 miljoner