Hösten 2015 inledde Skolinspektionen tillsyn av hundra av kommunens skolor.

I slutet av november var tillsynen avslutad vid 59 skolor.

18 hade inga brister alls. Andra hade så allvarliga brister att Skolinspektionens förelägganden kombinerades med hot om vite.

Om bristerna inte rättats till vid en uppföljande tillsyn har Skolinspektionen vid förvaltningsrätten i Stockholm begärt att hela eller delar av vitena ska dömas ut.

För närvarande (29 november) ligger fortfarande viteshot för miljoner över Göteborgs Stad.

Så här ser listan ut över de skolor som fick de allvarligaste anmärkningarna:

 • Bergsjöskolan – hotades av vite på 700 000 kronor. Bristerna åtgärdade.
 • Brudbergsskolan – hotades av vite på 700 000 kronor. Bristerna åtgärdade.
 • Burgården 1 – hotades av vite på 700 000 kronor. Bristerna åtgärdade.
 • Burgården 3 – hotades av vite på 700 000 kronor. Bristerna åtgärdade
 • Burgården 5 – hotades av vite på 900 000 kronor. Bristerna kvarstår delvis. Skolinspektionen har begärt att 200 000 kronor döms ut och har lagt nytt viteshot på 400 000 kronor.
 • Lövgärdesskolan – hotades av vite på 1 000 000 kronor. Bristerna kvarstår delvis. Skolinspektionen har begärt att 400 000 kronor döms ut och har lagt nytt viteshot på 500 000 kronor.
 • Munkebäck 2 – hotades av vite på 500 000 kronor. Bristerna kvarstår delvis.
 • Nordhemskolan – hotades av vite på 500 000 kronor. Bristerna kvarstår delvis.
 • Sandeklevskolan – hotades av vite på 500 000 kronor. Bristerna åtgärdade.
 • Sannaskolan – hotades av vite på 800 000 kronor. Bristerna kvarstår delvis. Skolinspektionen har begärt att 500 000 kronor döms ut. Ytterligare viteshot på 800 000 kronor.
 • Sjumilaskolan A – hotades av vite på 700 000 kronor. Bristerna kvarstår. Skolinspektionen har begärt att 700 000 döms ut och har lagt nytt viteshot på 1000 000 kronor.
 • Sjumilaskolan B – hotades av vite på 700 000 kronor. Bristerna kvarstår. Skolinspektionen har begärt att 700 000 kronor döms ut och har lagt ytterligare viteshot på 1 000 000 kronor.
 • Svartedalskolan – hotades av vite på 600 000 kronor. Bristerna kvarstår delvis. Skolinspektionen har begärt att 300 000 döms ut och har lagt nytt viteshot på 500 000 kronor.
 • Taubeskolan  – föreläggande utan vite. Bristerna kvarstår. Skolinspektionen har lagt viteshot på 700 000 kronor.
 • Tynneredsskolan – hotades av vite på 700 000 kronor. Bristerna kvarstår delvis. Skolinspektionen har begärt att 500 000 kronor utdöms i vite och har lagt ett nytt viteshot på 500 000 kronor.

Alltså: Vid fem av skolorna har uppföljningen visat att bristerna är avhjälpta och därför har hotet om vite tagits bort.

En av skolorna, Taubeskolan, fick vitesföreläggande först vid uppföljningen. Uppföljningen visade att de tidigare påtalade bristerna inte var åtgärdade. Skolinspektionen bedömde till och med att situationen försämrats, därför lades vite till i uppföljningsbeslutet.

 

Föregående

GT mister kommunal annons?

Nästa

Tillfälliga boenden planeras intill Masthuggskajen