De rödgröna föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden inte längre ska annonseras i GT – utan istället i de mer lästa gratistidningarna som ges ut av Direktpress.

Enligt kommunallagen ska fullmäktiges sammanträden kungöras en vecka i förväg i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar.

Det är en gammal bestämmelse som för länge sedan mist sin funktion. I dag kungörs sammanträdena mer effektivt via exempelvis kommunernas egna hemsidor. Annonseringen fungerar istället som ett dolt stöd till vissa tidningar som kan ta fullt betalt för annonserna eftersom kommunerna inte helt kan avstå från dem.

Till 2018 föreslås att bestämmelsen försvinner.

Men för nästa år gäller den fortfarande. Stadsledningskontoret föreslår att annonser, liksom i år, införs i GP, GT och Metro till en kostnad av 325 000 kronor.

De rödgröna vill dock slopa annonsen i GT.

Skälet: Direktpress har fler läsare: 138 000 läser Direktpress i Göteborg. Bara 109 000 personer uppger att de läser GT.

”Vi anser därför att kungörelsen ska införas i de tre största tidningarna: Göteborgs-Posten, Metro och Direktpress Göteborg”, skriver de rödgröna.

 

Läs tidigare:

Var ska fullmäktiges möten annonseras?

Föregående

Nynningen tillbaka med Majakovskij

Nästa

Skolorna som kan kosta Göteborgs Stad miljoner i viten