Ska kommunfullmäktiges möten annonseras i ETC, Göteborgs fria tidning och Ny tid?

Nej, säger sverigedemokrater, moderater, folkpartister och kristdemokrater.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktiges sammanträden kungöras en vecka före sammanträdesdagen. Av tradition genom annonsering i lokalpressen. Men kungörelse får ske också i annan form om det finns särskilda skäl till det och kostnaden är försvarlig.

Annonsering i GP, Metro och GT bör räcka, anser de borgerliga.

Att annonsering också sedan några år skett i Göteborgs Fria tidning, ETC och Ny tid tror de borgerliga beror på ”den politiska redaktionella inriktningen på tidningarna” som den rödgröna majoriteten vill sponsra med skattemedel.

Också SD går emot annonsering i de tre små tidningarna.

”Vi anser att det kan sparas c:a 200 000 kronor” genom att dra in annonseringen där under nästa år.

Gratis i Spanaren

Nättidningen Spanarens ansvarige utgivare Börje Andersson har beslutat att Spanaren ska kungöra mötena på redaktionell plats nästa år.

– Vår tidnings uppgift är att verka i demokratins tjänst. Kungörelserna av fullmäktiges möten är viktiga för allmänheten att få del av. Så skattebetalarna ska inte behöva bekosta den informationen överallt, säger Börje Andersson. Spanaren bjuder.

Föregående

Tillbaka till rötterna med skidlandslaget

Nästa

Många frågor kring Qvidings "öppna famn"