Det ogudaktiga valet

Jan Strid

NÄR VALOBSERVATÖRER från OSSE och andra granskar val i olika diktaturer heter det ofta att själva valproceduren var korrekt men […]

Läs mer

Är Anna Johansson ett mobbningsoffer?

Jan Strid

EFTER ATT NOGA ha följt tidningar, radio och tv och hört vad alla inblandade har sagt framstår för mig följderna av […]

Läs mer

Apropå IT-skandalen: Borde Sverige ha en författningsdomstol?

Jan Strid

DE SENASTE DAGARNA har aktualiserat två frågor. Dels om Sverige borde återinföra ämbetsmannaansvaret som togs bort av regeringen Palme år 1976, […]

Läs mer

Vad är värdegrund?

Jan Strid

MED ANLEDNING av att programdirektören för tv, Jan Helin, ansåg att ”extremister” inte skulle få framträda i program på grund av […]

Läs mer

Kan man lita på opinionsundersökningar?

Jan Strid

I TAKT MED turbulensen i det svenska politiska systemet förefaller det som om våra medier använder sina olika opinionsundersökningar i opinionsbildande […]

Läs mer
1 10 11 12