INFÖR VALET skapas nu ett samarbete mellan medieaktörerna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Sveriges Television, och dessa skall motverka spridningen av desinformation.

Detta kan de väl få hålla på med, men det allvarliga är att de har fått statligt stöd av Vinnova.

– Vi har sett hur falska påståenden och påhittade nyheter har fått stor spridning och påverkat val i andra länder, säger SvD:s redaktionschef Maria Rimpi till Medievärlden.

– Vi i styrgruppen har stort förtroende för varandra, säger hon vidare. Med andra ord: en grupp med förtroende för varandra skall bevaka att sanningen kommer fram med medel från staten.

Bortsett från det märkliga att journalister, som normalt skall granska makten, nu betalas av makten för att undersöka sanningshalten hos andra journalister. Särskilt skall man uppenbart granska vad som sägs i sociala medier. Man hänvisar till att det har skett påverkan på val i andra länder utan att tala om hur eller med vilken effekt. Det har kommit flera studier från främst USA som visar att människor inte påverkas direkt av medier. Man har påstått moralpanik i allt från veckotidningarna på 1950-talet, över radio och TV, till video och dataspel utan att kunna påvisa effekter. Vi människor är inte obegåvade mottagare av budskap utan att fundera, även om vi inte är journalister på Stockholmsmedier.

JAG KAN I DETTA sammanhang inte låta bli att citera några rader från Gustaf Fröding med lätt travestering i sista raden:

”Då frågade Pilatus: Vad är sanning?” och ekot svarade – profeten teg. Med gåtans lösning bakom slutna läppar till underjorden Nazarenen steg…..

Dock synes mig sällsamt att det enda rätta så underbart kan byta form och färg.

Det som är sanning uti staden Stockholm är bara dåligt skämt i staden Göteborg.

Föregående

Polisen 114 14: "Tack för att du väntar".

Nästa

Tjörnborna säger nej till hotellplaceringen