Vilka lagar styr Sverige i dag?

Jan Strid

LAND SKALL MED LAG BYGGAS var Karl XV:s valspråk och återfinns också i några svenska landskapslagar. Lagstiftning är fundamental i […]

Läs mer

Må Akademien återgå till arbetet

Jan Strid

MED ETT ALEXANDERLIKT svärdshugg klöv konungen akademiens gordiska knut, skiljde agnarna från vetet och räddade troligen den sista oberoende kulturella […]

Läs mer

DN:s robot får nog huvudvärk

Jan Strid

DAGENS NYHETER införde den 4 april (inte första april) en”Genusrobot”. Det är ett internt verktyg som ger varje skribent ett […]

Läs mer

Vilken roll spelar lagrådet?

Jan Strid

I DISKUSSIONERNA kring Författningsdomstol brukar hävdas att Sverige inte behöver någon sådan då Högsta domstolen har lagprövningsrätt (visserligen inte utnyttjad […]

Läs mer

Hur mäter man skolresultat?

Jan Strid

NORMALT BRUKAR VI mäta skolresultat med hjälp av betyg. Det är också betyg som används när eleverna skall gå vidare […]

Läs mer

Partitillsatta nämndemän ett dåligt system

Jan Strid

FÖR NÅGRA DAGAR SEDAN vållade ett domslut i Solna tingsrätt ett våldsamt rabalder. Tingsrätten frikände en man som påstods ha […]

Läs mer

Finns västra Sverige?

Jan Strid

I DECEMBER 2017 sände Sveriges Television en serie program kallade Vikingarnas tid. Det handlade om vikingar i östra Sverige i […]

Läs mer

Ett tips till justitieministern

Jan Strid

PÅ VÄNSTERPARTIETS KONGRESS tog man ett beslut som lett till såväl förvåning som missuppfattning. Man beslutade att Statistiska Centralbyrån skulle […]

Läs mer

Stockholmare ska lära oss lantisar vad som är sanning

Jan Strid

INFÖR VALET skapas nu ett samarbete mellan medieaktörerna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Sveriges Television, och dessa skall […]

Läs mer

Utlokaliseringar utan förnuft

Jan Strid

REGERINGEN MEDDELADE nyligen att SIDA ska utlokaliseras. Och med förvåningens finger i häpnandets mun skulle den utlokaliseras från Stockholms stad […]

Läs mer
1 9 10 11 12