DEN 23 JANUARI 2018 skrev Spanaren om ett behandlingshem för funktionshindrade barn. På hemmet hade två händelser ägt rum som var minst sagt anmärkningsvärda. Dels hade ett barn när det skulle badas lämnats ensamt och därvid drunknat och avlidit, dels hade ett annat barn badats i så hett vatten att det skållats och vårdats på sjukhus. I artikeln nämndes inga namn på personalen men däremot namnet på vårdhemmet.

Man hade intervjuat den pedagog som arbetat på hemmet och som hade framfört klagomål till ledningen utan resultat och sagt upp sig före olyckorna. Han riktade olika typer av kritik mot hemmet och anställda där.

Den 24 januari krävde verksamhetschefen i Social resurs i Göteborg, Ingela Johansson, att få inkomma med ett genmäle vilket beviljades och detta publicerades vid nästa publiceringsdag som var den 30 januari.

EFTERSOM SPANAREN är med i det etiska systemet som gäller för vissa tidningar i Sverige anmälde Ingela Johansson tidningen till Pressombudsmannen och därmed Pressens Opinionsnämnd. Nu är det emellertid ett problem med detta, och det är att en kommun inte kan vare sig kränkas eller förtalas, utan det gäller endast privatpersoner. Så när hon ansåg att Spanaren brustit i bestämmelsen om korrekta nyheter, bild och namn på hemmet (hur det nu kan bli kränkt) så insåg inte Ingela Johansson att vi har en vid yttrandefrihet vilken kommunala politiker och tjänstemän hyllar i andra sammanhang. Men en sak kan Pressombudsmannen ta upp och det är att ge tillfälle till genmäle.

Ingela Johansson protesterade mot att hennes genmäle kom in för sent och visste tydligen inte att Spanaren.se är en veckotidning och inte en dagstidning. Detta förstod Pressombudsmannen och avskrev anmälan utan att skicka den vidare till Pressens Opinionsnämnd. Ingela Johansson menade också att händelserna inte hade något allmänintresse, vilket PO liksom Spanaren menade att det hade genom publiceringen.

Hela historien visar att Spanaren skrev om en händelse som hade allmänintresse och att publiceringen följde de etiska regler vi i Sverige har för tidningar. Detta bör vara ett memento för kommunala tjänstemän. Tilläggas kan att hemmet numera är nedlagt.

Föregående

Varför svansar Göteborgs sossar för sverigedemokratiska fördomar?

Nästa

Jahja Zeqiraj beklagar "dålig kommunikation" med Neutral ungdom