Jahja Zeqiraj, ordförande i stadsdelsnämnden Västra Hisingen, beklagar att företrädarna för Neutral Ungdom känner sig särbehandlade och diskriminerade av kommunen.

– Om de känner så har vi gjort fel i kommunikationen med föreningen, säger han.

Zeqiraj, tidigare (S) och numera medlem i det nybildade partiet Demokraterna, menar dock, med anledning av Spanarens artikel om Neutral Ungdom  att stadsdelsnämnden i sak inte hanterat föreningen fel.

Jahja Zeqiraj

Att exempelvis en nybildad förening får flera hundra tusen i bidrag utan de detaljerade krav som ställs på Neutral Ungdom förklarar han med att ”det är lättare med en förening som har ett förbund bakom sig”.

Det finns fler exempel på särbehandling.

Som att företrädare för föreningen vid ett tillfälle kallades till möte med kommunen för att ställas till svars för att en ung man skulle ha uppträtt hotfullt mot en kommunanställd.

Hotet skulle ha utdelats i ett sammanhang där föreningen inte fanns med. Vem den hotfulle unge mannen var kände kommunen inte heller till. Än mindre om han var medlem i Neutral Ungdom. Att föreningen kallades till mötet för att stå till svars berodde på att den unge mannen hade somaliskt utseende.

– Jo, jag vet att det hände något, säger Jahja Zeqiraj men vill inte gå in på frågan om kommunens agerande den gången. Han beklagar bara brister i kommunikationen med föreningen.

Michael Göransson, sektorchef för Kultur och fritid, har erbjudits att kommentera artikeln.

I ett mejl, vidarebefordrat av stadsdelens kommunikationschef Cecilia Lööf skriver han:

”Neutral ungdom har beviljats följandebidrag under 2017:

  • 25.000 kr för stöd till ensamkommande (bygga ett fotbollslag)
  • 25.000 till Eidfestival
  • 40.000 till sommaraktiviteter
  • 10.000 till fotbollscup
  • 6.000 till jullovsaktiviteter
Totalt 106.000 kr
 
En ansökan på drygt en miljon kr avslogs av nämnden eftersom det var ansökan till ordinarie verksamhet och det medges ej enligt bidragsreglerna. Dessutom uppgår hela budgeten för föreningsbidrag till c:a 1,7 Mkr, varför det ändå inte varit aktuellt att ge en bra bit över hälften till en enda förening.
Neutral ungdom har ännu inte lämnat in några ansökningar under 2018.”
***
Tidigare artikel här
Föregående

Därför friade PO Spanaren

Nästa

Ekonomichef stal 1,2 miljoner från sin arbetsgivare