DEN SKRÄCK SOM RÅDER bland våra politiker och övrig elit när det gäller innehållet på internet tar sig många uttryck. Det senaste gäller hur man med upphovsrätten skall kunna begränsa yttrandefriheten på nätet.

Det finurliga med att använda upphovsrätten är att de flesta av oss anser att upphovsmän till film, musik och litterära alster skall ha betalt för sina produkter. Men när upphovsrätten används för att censurera och kontrollera är jag inte säker på att alla håller med.

Vad det hela gäller är att den 20 juni röstade Europaparlamentets rättsliga råd igenom ett nytt upphovsrättsdirektiv. I detta direktiv är det framför allt paragraferna 11 och 13 som ställer till problem. De båda paragraferna har också väckt mycket kritik men inte från den svenska regeringen eller andra tyngre instanser.

ARTIKEL 13 ÄR den del i det omarbetade upphovsrättsdirektivet som fått mest kritik. Förslaget går i korthet ut på att alla sajter som tar emot en större mängd material för uppladdning måste införa ett filter som söker igenom innehållet efter upphovsrättsskyddat material. Det innebär till exempel att Google eller Youtube måste inför ett filter som kontrollerar att inte material som laddas upp är upphovsrättsskyddat.

Detta filter är en algoritm som jämför med ett stort material så att man hittar om materialet år upphovsrättsskyddat. Problemet är såvitt jag förstår i huvudsak tvåfaldigt. Att göra denna jämförelse med gammalt material kan möjligen de stora klara av men små nätaktörer blir utestängda. Det andra problemet är att en algoritm inte kan skilja ut vad som är kritik eller parodi eller för den delen det som bland ungdom är så populärt att skapa till exempel memes (du laddar ner en bild som du lägger på en text. Det kanske mest kända exemplet är den kvinnliga svenska regeringsrepresentationen i Iran iklädda slöjor med den ditlagda texten” Sveriges feministiska regering”).

ARTIKEL 11 (LÄNKSKATTEN)  innebär att du får betala en avgift för att länka till nyheter från nyhetsmedier. Du måste ha licens för att få länka men pengarna går inte till upphovsmannen utan till tidningsföretaget. Vilka kommer att ha råd till detta?

I Spanien där man prövade lagen lade Google ner sin Google News och i Tyskland där man också prövade detta krävde Google gratislicenser för dem som ville synas. Nyhetsdebatten kommer att strypas och det är kanske det som är meningen med tanke på nättroll och Fake news

Nu skall sägs att detta inte innebär att det verkligen blir ett beslut från EU. Först skall parlamentet säga sitt och sedan medlemsländerna men som det verkar så finns en majoritet både i parlamentet och bland medlemsländerna och skälet anses vara att vi får en enhetlig upphovsrättslagstiftning.

Men det kanske är så att regeringarna också vill ha ett verktyg för övervakning och kontroll.

Föregående

Storstäderna försvarar sina många bolag

Nästa

Skolinspektionen ger bakläxa: Det är inte Vår Herre utan Ida som gör att blommorna blommar