I maj granskade skolinspektionen Vetenskapsskolan 1-3 i Göteborg.

Det mesta var bra. Men ajajaj. I förskolan sjöng barnen Idas sommarvisa med orden ”Allah gör så att blommorna blommar”.

Vartenda förskolebarn vet ju att det är fel! Det är Ida som tar bort snön, ser till att kohagen grönskar och att blommorna blommar!

Så nu kräver skolinspektionen rättning i skolledet.

Formellt handlar det om ”konfessionella inslag i schemalagd undervisningstid”.

Närmare bestämt om en fruktstund med förskolebarnen som inleds med en bön varefter barnen ska lyssna på en saga medan de äter sin frukt.

”Skolinspektionen observerar att eleverna inte börjar äta sin frukt och att sagan inte heller startar förrän gruppen genomfört bönen”, skriver skolinspektionen i sin rapport.

”Under samma lektionsobservation observerar Skolinspektionen att det även förekommer två sånger med konfessionellt budskap. I det ena fallet har en ändring gjorts av ’Idas sommarvisa’ där ordet ’jag’ i refrängen ändrats till ’Allah’ så att refrängen blir ’Allah gör att blommorna blommar…’.

”På Skolinspektionens frågor om hur läraren förklarat för eleverna varför denna ändring av sången gjorts svarar läraren att hen uppgett för eleverna att ändringen gjorts eftersom det är Allah som gör att blommorna blommar.”

Enligt läraren är det inget tvång för barnen att delta i bön eller att sjunga Allahs sommarvisa.

Hur frivilligt det är förefaller dock något oklart för skolinspektionen som förelägger rektor att se till att undervisningen inte innehåller några konfessionella inslag.

I övrigt får skolan goda vitsord.

Fakta

Vetenskapsskolan F-3 är en fristående grundskoleenhet med elever i förskoleklass och årskurserna 1-3 i Göteborgs kommun. Huvudman för skolan är Vetenskapsskolan i Göteborg AB.  Skolenheten har 50 elever i förskoleklass och 126 elever i årskurserna 1-3.

Föregående

Upphovsrätten ursäkt för att tysta

Nästa

Västlänken retar partipampar