I DECEMBER 2017 sände Sveriges Television en serie program kallade Vikingarnas tid. Det handlade om vikingar i östra Sverige i Birka, Uppsala och orter däromkring. Inte ett ord nämndes om vikingar på andra ställen i Sverige, till exempel vikingar i Västergötland eller Bohuslän.

Programserien anmäldes till Granskningsnämnden (eller Myndigheten för press, radio och TV där Granskningsnämnden ingår). Det anmäldes av Historieforum Västra Götaland. ”Det var rena pajasprogrammet, man kunde tro att det var sponsrat av Uppsala och Birka turistcentra”, säger ordföranden Morgan Nilsson.

Dag Stålsjö

NÄR MAN LÄSER DETTA påminner det om den skandal som föregångaren till Granskningsnämnden, nämligen Radionämnden, åstadkom 1983. Detta år sände Göteborgs-tv en serie program producerade av Dag Stålsjö. Den var betitlat Svearikets vagga och tesen var att denna vagga stod i Västergötland.

Då rasade man i Uppsala och anmälde programmet till Radionämnden. Eftersom man saknade kompetens i Radionämnden (som vanligt) kallade man in en expert som naturligtvis kom från Uppsala.

Radionämnden fällde till de flestas förvåning programmet för partiskhet. Om man hade fällt för osaklighet skulle det varit förståeligt, men hur bevisas saklighet för flera hundra år sedan? Så man menade att fanns olika parter och att programmet gynnat en part (vilken den nu var). Men det innebar samtidigt att Sveriges Radio förbjöd programmet och det har inte kunnat repriseras.

PÅ GRUND AV DENNA SKANDAL ska det bli intressant att se hur Granskningsnämnden gör denna gång, man har ju prejudikat (om man betraktar tidigare beslut som prejudikat). Jag tror inte ett ögonblick att man kommer att fälla programmet, men det ska bli intressant att läsa motiveringen. Man kanske i stället skulle ha anmält programmet för brott mot reklamförbudet.

Föregående

Överklagandet om Västlänken kan pågå i ett år

Nästa

Personalens nödrop på Kofferdalen hjälpte inte