Miljödomen om Västlänken i Mark- och Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt överklagas som väntat till Mark och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Domen avkunnades 31 januari och tiden för överklagande går ut onsdag 21 februari.

Bland dem som överklagat finns Föreningen Trädplan med flera, som företräds av juridiska ombudet Madeleine Lilliehöök, samt ett byggföretag. Trädplan har bett om uppskov i tre veckor för att ytterligare utveckla sin begäran om prövningstillstånd.

I Föreningen Trädplan med flera ingår även Götiska förbundet, ett antal bostadsrättsföreningar samt privatpersoner och företag med talerätt.

Skona Göteborg samordnar

Det är paraplyorganisationen Skona Göteborg som samordnar allt som rör de juridiska processerna. Juristen Madeleine Lilliehööks arbete inhandlas och finansieras av Skona Göteborg
Skona Göteborg drivs av Föreningen Nej till Västlänken med erfarne miljöexperten Peter Danielsson i spetsen, allmänhetens stora och uppmärksammade protestorganisationer Stoppavästlänken.nu, Västlänk 2021 samt Trädplan och Götiska Förbundet. Nätverket samarbetar även med Västsvenska folkinitiativet och Griniga Gubbar (vid stolpen på Gustaf Adolfs Torg).

Skona Göteborg samlar sedan lång tid tillbaka in de pengar som behövs för att driva den juridiska processen vidare med experthjälp.

Hur ser fortsättningen ut?

Spanaren skickar frågan till Carina Bulic, samordnare i Skona Göteborg.

– Mycket svårt att sia om, det är många faktorer som spelar in. Arbetsbelastningen i Miljööverdomstolen till exempel, hur många som överklagar samt de omständigheter de klagande anför som skäl, säger Carina Bulic och fortsätter:

– Vi i Trädplan med flera lämnar in ett utvecklat underlag i begäran om prövningstillstånd i vecka 10. Därefter tar det 4-6 veckor innan prövningstillstånd meddelas. Från detta datum får vi sedan 3-4 veckor på oss att utveckla vår talan i överklagandet. Därefter kan man vänta sig skriftväxling i en eller ett par omgångar. Domstolen måste dessutom ha tid på sig att bereda ärendet.

– Utöver det kan det bli muntliga förhandlingar och syn på plats i Göteborg så… cirka ett år totalt är ingen orimlig bedömning eller gissning om man så vill, säger Carina Bulic.

Även Trafikverket överklagar

På onsdagen visade det sig att även Trafikverket valt att överklaga domen i Mark- och Miljödomstolen.

Det meddelade Ulf Edling, verksjurist i Trafikverket, och skälet är att ”vi ser att möjligheten att inte kunna söka dispens från miljöstörande verksamhet kan skapa problem.”

Eftersom Spanaren redan på tisdagen anade att även Trafikverket hade för avsikt att överklaga domen kontaktades verkets pressavdelning. Efter några timmar hörde en presstalesperson i Göteborg (Trafikverket Väst) av sig till Spanaren med beskedet att ”detta inte var något man kände till”.

Trafikverket har valt att överklaga därför att man vill ha fler möjligheter att ansöka om dispens för miljöstörande verksamhet (främst spårdragning i Olskroken) hos tillsynsmyndigheten.

”Om inte denna undantagsmöjlighet är tillgänglig kan det medföra betydande kostnader och störningar för tågtrafiken och i sin tur för framkomligheten för resenärer”, skriver Trafikverket bland annat i sitt överklagande.

Föregående

Ett tips till justitieministern

Nästa

Finns västra Sverige?