PÅ VÄNSTERPARTIETS KONGRESS tog man ett beslut som lett till såväl förvåning som missuppfattning. Man beslutade att Statistiska Centralbyrån skulle samla in och redovisa statistik över etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, hudfärg och religion.

En tjänsteman på SCB, Nizar Chakour, reagerade och uttalade att ”Det är inte tillåtet att samla in statistik över etnisk tillhörighet”.

Vad han tänkte på var personuppgiftslagen som förbjuder att behandla ras, etniskt ursprung, religiös övertygelse, politisk åsikt, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Men uppgifter på kollektiv nivå sker redan idag i de flesta opinionsundersökningar. SOM-institutet vid Göteborgs universitet undersöker bland annat sjukskrivning, fackligt medlemskap, sexuell orientering, uppväxtort, språk och religion. Men allt är ju anonymt och naturligtvis tillåtet.

Däremot håller jag med honom då han säger att det är problem med begreppet etnicitet (av grekiskans ethnos folk). Det finns ju en biologisk etnicitet och en social och vad människor svarar på etnicitet kan väl vara allt från göteborgare till världsmedborgare.

VÄNSTERPARTIETS MOTION kallar det för jämlikhetsdata som bygger på samtliga diskrimineringsgrunder som syftar till att synliggöra olika gruppers utsatthet. Enligt motionen är det nödvändigt för att ta fram åtgärder mot diskriminering. Men tillhörigheterna skall inte användas vid brottsstatistik. Om människor diskrimineras på grund av beteenden som beror eller inte beror av de olika tillhörigheterna skall ett av de främsta beteendena för diskriminering nämligen brott undantas.

Om man tar fram statistik som visar att beteenden som ger upphov till diskriminering inte har det minsta med tillhörighet att göra gäller då detta inte brottsstatistik. Romer har ju diskriminerats delvis på grund av påståenden om att de stjäl (jämför beskrivningen av Hallandsbonden som av zigenare luras att stjäla i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige). Då vore det väl bra om man visar att detta inte är sant.

Justitieminister Morgan Johansson har uttalat att BRÅ själva får välja om de skall undersöka brott (vilket de gjorde fram till 2005) i samband med grupptillhörighet men som de hittills vägrat, genom att hävda att de inte vet hur de skall använda resultaten. Kan de inte fråga Vänsterpartiet om tips?

Föregående

Ansvarig politiker svarar om dödstragedin på korttidshemmet

Nästa

Överklagandet om Västlänken kan pågå i ett år