Marina Johansson (S) medger att det fanns kunskap i nämnden om problem på Kofferdalens korttidshem men inte på en nivå så att det skulle finnas risk för dödsfall.

Mamman till 17-årige Måns som omkom i ett badkar försökte få honom flyttad till ett annat boende. Beslutet att inte tillmötesgå hennes önskan fattades av stadsdelsnämnden.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har fått tre anmälningar rörande förhållandena på Kofferdalen vars gäster var barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Det är nämnden för social resursförvaltning som har det övergripande ansvaret för Kofferdalen och andra boenden med liknande inriktning.

Ordförande i nämnden är det socialdemokratiska kommunalrådet Marina Johansson.

Spanaren mejlade några frågor till henne. Svar kom inom loppet av en halvtimme vilket sannolikt visar att Kofferdalen står högt på nämndens dagordning.

IVO vill ha svar av nämnden senast 9 mars om vad och varför och de bakomliggande orsakerna till dödsolyckan och skållningsolyckan.

Här är Spanarens frågor och Marina Johanssons svar:

Hur kommenterar du det som har inträffat?
Det är fruktansvärt och hemskt. Att förlora sitt barn är det värsta som kan hända en förälder.

Det har i efterhand framkommit att det fanns kritik mot organisationen på Kofferdalen, chefer som inte lyssnade på personalen och enligt de anställda inte vidtog åtgärder för att rätta till en del missförhållanden. Är detta något som uppfattats i sociala resursnämnden?
Det har under åren framkommit viss kritik mot brister i verksamheten men inget som varit i närheten av allvaret i detta.

Mamman till den avlidne pojken försökte under ett års tid få honom flyttad till ett annat boende men fick till slut avslag. Varför?
Det beslutet fattades av stadsdelsnämnden.

Har nämnden eller någon annan i ansvarsroll efter dödsolyckan varit i kontakt med mamman?
Ansvarig chef på Social resursförvaltning har varit i kontakt med anhöriga.

Vilket ansvar har du själv för att förvaltningen ska fungera?
Jag har det yttersta politiska ansvaret för verksamheten. Det innebär bland annat att se till att det finns tydliga riktlinjer att följa för personalen.

Vilket ansvar kräver du av varje enskild tjänsteman i organisationen?
Det ansvar man har som tjänsteman är tydligt angett i de regler och riktlinjer som finns. Jag förutsätter naturligtvis att man följer dem.

Hur planerar nämnden för att något liknande inte ska upprepas?
Nu pågår polisutredning, IVO-utredning och förvaltningen genomför också en Lex Sarah-utredning. IVO-utredningen granskar specifikt om förvaltningen hade kunnat göra mer för att förhindra att personal bröt mot de tydliga regler och riktlinjer som finns. Utifrån vad utredningarna kommer fram till så kommer vi självklart att göra allt som är möjligt för att förhindra att något liknande någonsin sker igen.


Tidigare nyhetsartikel finns HÄR

Föregående

Vad är straffet för att ha mobilen i handen när du kör bil?

Nästa

Ett tips till justitieministern