Ledningen för korttidshemmet struntade i att lyssna på larmen från personal och föräldrar.

Därför inträffade två svåra olyckor, en med dödlig utgång för en svårt funktionsnedsatt pojke.

– Hade jag fått bestämma skulle flera personer i personalen bytts ut. De struntade i rutinerna, ibland var det rena lekstugan.

Det säger Bo Sannum som kom till Kofferdalens korttidshem tillhörande Göteborgs kommun sommaren 2016. Han har lång erfarenhet inom kommunens olika verksamheter.

Kofferdalens gäster är barn med olika slags funktionshinder men när Bo Sannum anställdes var det för att i första hand skapa ordning på en osedvanligt rörig arbetsplats där, som han beskriver det, delar av personalen kunde ”köra sitt egna race” och ”inte gjorde sitt jobb”, där hans överordnade gruppchef sällan var på plats och bristen på rutiner var häpnadsväckande.

Utan tillsyn

I början av januari inträffade det som inte fick hända:

En pojke lämnades utan tillsyn i badkaret. Han kom under vattnet, ambulans tillkallades men ett dygn senare avled han på sjukhuset.

De två personer som skulle övervaka pojken har redan blivit avskedade och är nu föremål för polisutredning, misstänkta för vållande till annans död. De riskerar två års fängelse.

Just dessa två personers bristande kompetens och engagemang märkte Bo Sannum på ett tidigt stadium. Att de inte verkade ta sitt arbete på allvar visade sig bland annat genom att de återkommande struntade i att rapportera när de var frånvarande, vilket, menar Bo Stannum, borde vara skäl för uppsägning.

För att skapa en bättre intern kommunikation startade han regelbundna veckomöten. Ofta lyste gruppchefen med sin frånvaro även där.

Inga åtgärder

Det dåliga bemötande som han såg kunde förekomma gentemot gästerna, att vissa delar av personalen inte rättade sig efter de skriftliga rutinerna och mycket annat rapporterade Bo Sannum såväl skriftligt som muntligt till ledningen för hemmet men inga åtgärder vidtogs.

– Till slut blev min situation ohållbar, berättar han. Jag sade upp mig trots att jag inte hade något annat jobb att gå till.

– Jag förstod att det skulle kunna hända olyckor.

Ändå valde man att inte ersätta honom utan hänvisade till pedagog på annat korttidsboende. Man ansåg att det fanns rutiner så att personalen skulle klara sig bra ändå.

Tre dagar efter att Bo Sannum lämnat Kofferdalen skållades en liten flicka så svårt i ett badkar att hon fick vårdas 13 dagar på sjukhus.

3 januari inträffade den tragiska drunkningsolyckan.

På fredag begravs pojken.

Mammans oro viftades bort

Hans mamma hade under ett års tid begärt att få honom flyttad till ett annat korttidshem. Så här skriver hon på Facebook:

Jag försökte tidigare byta korttids och kontaktade Funktionsnedsättningsenheten i min stadsdel. Jag upplevde att man viftade bort min oro samt gav ett okunnigt intryck gällande min sons funktionshinder. De brister jag påtalade muntligt samt i skrift valde man att ignorera och man bemödade sig varken om att rapportera eller utreda dessa vidare. Det tog nästan ett år från att jag först initierade ett byte till att jag fick mitt beslut. Detta avslag om korttidsbyte var direkt avgörande för min sons öde.

Det var ingen ”olycka”.

Både skållningen och drunkningen är anmälda till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex Sarah.

I fredags lämnade Bo Sannum in sin anmälan till IVO om sina upplevelser på Kofferdalen.

Hemmet är stängt och verksamheten ska flyttas över till Högsbo sjukhus och slås ihop med två andra korttidshem.

Läs kommunens svar här

Föregående

Anita klar för OS - tacka Andrea för det

Nästa

Tryck- och yttrandefriheten i fara