FÖR NÅGRA DAGAR SEDAN vållade ett domslut i Solna tingsrätt ett våldsamt rabalder. Tingsrätten frikände en man som påstods ha misshandlat sin hustru men man frikände med mycket egendomliga motiveringar såsom familjetillhörighet, hon borde inte anmält till polisen utan löst problemet tillsammans med hans familj med mera. De två nämndemännen som friade mot juristdomarens röst var två centerpartister.

Detta exemplifierar ett problem som Spanaren varit inne på tidigare, nämligen partipolitiskt valda nämndemän. Sverige har tillsammans med EU protesterat mot Polens regering som velat ta kontroll över domstolsväsendet genom att tillsätta domare och pekat just på kontrollen genom tillsättning (och avsättning).

TANKEGÅNGEN ÄR DÅ att medborgarna ska ha viss kontroll över juristerna så att juridiken står i samklang med samhället i övrigt. Eftersom partierna representerar medborgarna så är det lämpligt att partierna tillsätter domarna och i det här fallet nämndemännen. Men kan man verkligen säga att de som utser nämndemännen, nämligen partiernas medlemmar, är representativa för medborgarna? Jag vill nog hävda att i och med att partimedlemmarna blir färre och färre blir de i allt mindre utsträckning representativa för svenska folket.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar i sina undersökningar att klyftan mellan medborgarna och partiföreträdarna blir allt större och förtroendet för rättsväsendet sjunker. Detta torde till stor del bero på i allmänhetens ögon svårförståeliga domar, möjligen beroende på nämndemannadomar. Vi har också hört en rad jurister ifrågasätta nämndemannaskapet till exempel Advokatsamfundets generalsekreterare och juridikprofessorer.

FÖR ATT KOMMA IFRÅN politikernas inblandning i juridiken och återgå till den ursprungliga tanken på medborgerligt inflytande skulle vi i likhet med de flesta länder lotta in nämndemän eller jury i våra domstolar. Myndiga svenska män och kvinnor skulle då ha skyldighet att ställa upp som nämndemän och vi skulle få människor med svagare partipolitiska bindningar och ideologier. Eller är det kanske så att partierna fruktar hur folket skulle tolka de av politikerna stiftade lagarna? Att helt överlåta tolkningen till jurister år nog inget som någon önskar.

Föregående

Inte alltid lätt vara miljövänlig

Nästa

Så dök myglet kring Backa Folkets Hus upp till ytan