Under de senaste tio åren har Göteborg vuxit med över 70 000 invånare.

Under samma period har antalet återvinningstationer minskat med mellan 70 och 80. Visserligen har behållarna blivit rymligare men när det byggs nya bostäder och staden förtätas är det vanligen sopanläggningarna som får maka på sig.

– Vi gör vad vi kan för att hitta andra platser men det är inte alldeles enkelt, säger
Magnus Örnborg.

Han är regionchef för FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen), det bolag som tar hand om och ansvarar för att stora delar av det mänskliga avfallet återvinns.

I dag finns 340 återvinningsstationer utplacerade runt om i Göteborg. Systemet har 24 år på nacken. Det var 1994 som vi fick lära oss att skilja på behållare för tidningar,papper, plast, glas och metall. 2009 moderniserades anläggningarna, det vill de gamla behållarna byttes ut mot större och i den vevan minskade också antalet stationer till dagens antal.

Översvämning

Alla har väl en och annan gång mötts av stationer som bokstavligen svämmat över av allt möjligt skräp. Behållarna är proppfulla och då tycker en och annan att det är enklast att dumpa skiten vid sidan om.

Inte så sällan slängs sådant som över huvudtaget hör hemma där; bildäck, blöjor,
elektronik.

Magnus Örnborg har några hiskeliga exempel:

– En gång hängde det ett kadaver halvvägs ur öppningen, jag tror det var ett rådjur.

– En annan gång hade någon ställt av 50 kartonger med djupfryst fisk. Fast det var mitt i
sommaren så fisken hade tinat och börjat ruttna.

Då var det lagom roligt att vara städpatrull. För sådana finns, flera stycken som gör regelbundna rundor, faktiskt flera gånger i veckan till varje station.

Fem punkter

FTI har satt upp ett allmänt återvinningsmål som ska gälla från 2020 och består av ett fempunktsprogram.

En av punkterna som Magnus Örnborg särskilt vill betona är den som kallas fastighetsnära insamling.

När det byggs nya bostäder är tanken att fastigheterna ska hållas med utrymmen för källsortering med samma typer av behållare som finns på återvinningsstationerna.

Ju närmare till kärlen, mer benägna blir vi att sortera, hoppas myndigheterna.

I framtiden är det tänkt att vi 50 procent av allt som återfinns går via den fastighetsnära insamlingen.

Jämför man dagens situation i Sveriges storstäder är Göteborg bäst i klassen på återvinning. Stockholm släpar ohjälpligt efter med bara 270 stationer och det är till och med en minskning med över 10 procent under de senaste åtta åren.

– Det skulle behövas många, många fler, säger Håkan Ström, kommunikationschef på FTI där man har räknat ut hur mycket återvunnet avfall varje svensk lämnar efter sig på ett år och hur mycket som återvinns.
Pappersförpackningar: 13 kilo.
Plastförpackningar: 6 kilo.
Metallförpackningar: 2 kilo.
Glasförpackningar: 21 kilo.
Tidningar: 23 kilo.

Fotnot: Min favorit är när någon idiot försökte trycka ner en dammsugare i
metallbehållaren. Det gick sådär. Sladden och lite till hängde och slängde.

Föregående

Majorna, en spännande historia

Nästa

Partitillsatta nämndemän ett dåligt system