Klassiskt göteborgskt politikermygel spökar i utredningen av årets första visselblåsartips.

Det handlar om Folkets Hus på Granåsgatan i Backa vars hyra på en och en halv miljon betalas av skattebetalarna – som därtill bidrar med närmare en halv miljon årligen för driften.

Resultatet av tipset?

Visselblåsarenheten konstaterar att uthyrningen inte gått rätt till. Beslut om miljonstöd till en förening ska tas av den politiskt valda nämnden efter sedvanlig öppen demokratisk diskussion – inte i enskildhet av en ensam politiker som dessutom är partikamrat med Folkets Husföreningens ordförande.

Så i fortsättningen ”rekommenderar” visselblåsarenheten stadsdelsnämnden att ”säkerställa att alla beslut som rör bidrag till föreningar fattas i enlighet med nämndens delegationsordning”.

Enheten konstaterar också ”att bidrag till föreningar generellt är ett område som whistleblowerfunktionen bedömer vara både förtroendekänsligt och ett område som kan vara förknippat med risker. Det är därför av vikt att hanteringen sker korrekt och präglas av öppenhet, transparens och insyn.”

Med det avslutas ärendet.

De skyldiga går alltså fria.

Det var den 4 januari i år som tipset skickades in till visselblåsarenheten.

Så här skrev visselblåsaren:

”SDF Norra Hisingen hyr fastigheten på Granåsgatan 2 i Göteborg även känd som Backa Folkets Hus utav Lokalförvaltningen till en hyra om ca 1,4 miljoner kronor om året. SDF Norra Hisingen hyr ut hela fastigheten i andra hand till Backa Folkets Husförening … hyresfritt med utvecklingschefens … goda minne. Backa Folkets Husförening hyr i sin tur ut fastigheten som festlokal och samlingslokal till allmänheten och får behålla hela intäkten själva…

Med vilket mandat har han gjort detta? Borde inte bidrag av den karaktären gå via Stadsdelsnämnden?”

Stadsdelsförvaltningen konstaterade att Backa Folkets Husförening haft avtal med kommunen redan innan stadsdelsnämnderna bildades. När så skedde skrevs avtalet om. När det skulle omförhandlas för några år sedan beslöt stadsdelsnämndens presidium (i augusti 2012) att ”de ekonomiska förutsättningarna för Folkets Hus” skulle utredas.

”Förvaltningen har inte i presidieanteckningar kunnat hitta att detta har återrapporterats”, skriver förvaltningsdirektören Johan Fritz i en rapport till visselblåsarenheten.

I klartext: Det avtal som kom att tecknas mellan förvaltningen och Folkets Husföreningen har aldrig diskuterats eller godkänts av politikerna.

Förvaltningens utvecklingschef diskuterade ett nytt avtal med föreningen.

”Efter dessa möten tog föreningen kontakt med nämndens ordförande. Utvecklingschefen fick då i uppdrag av ordföranden (detta uppdrag gavs muntligt, inget finns dokumenterat. Detta var enligt uppgift ett vanligt förfarande under denna tidsperiod)  att ta fram ett nytt avtal utan större förändringar”, skriver Johan Fritz.

Alltså: Sedan föreningen kontaktat nämndens dåvarande ordförande, Tord Karlsson (S), beordrade han utvecklingschefen att skriva ett nytt kontrakt med föreningens ordförande, Inga-Lill Alsterlind (S), utan att gå den formella demokratiska vägen via nämnden.

Den hyra skattebetalarna i dag betalar för Backa Folkets Hus uppgår till  1 519 692 kronor. Driftbidraget är 460 000 kronor.

Föregående

Partitillsatta nämndemän ett dåligt system

Nästa

Revisorskritik för miljonstödet till Qviding