I TIDNINGEN GT skriver kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (s) att vi skall lämna populismen och framföra våra åsikter på ett rakt och rättframt sätt. Därefter beskriver hon tillståndet i Göteborg på ett så rakt och positivt sätt att man undrar var kamelcentra, ryttartävlingar, Intraservice, slöseri med skattemedel och allmän korruption tog vägen.

Men tonen i framställningen mot odefinierad populism väcker undran. Populism kommer av populus som betyder folk och populism användes av senaten (det vill säga eliten) i Rom. När det nu används av eliten i Göteborg blir förståelsen av artikelns beskrivning djupt tveksam.

ALLT VERKAR enligt Hermansson peka uppåt i Göteborg och ekonomin går utmärkt. I Sverige har vi ett kommunalt skatteutjämningssystem där behövande kommuner kan få pengar från mindre behövande och Göteborg får ca 2,5 miljarder i bidrag. Får jag som representant för populasen ställa en enkel fråga till elitens företrädare i Göteborg: När alla kommuner i Sverige ekonomiskt går lika bra som Göteborg (enligt Hermansson eller egentligen lika dåligt enligt oss andra) vilka skall då betala utjämningsbidraget på 2,5 miljarder till Göteborg?

Föregående

Nyårstankar från oss som gör Spanaren

Nästa

Bolag överklagar Trafikkontorets anbudsbedömning