I TIDNINGEN GT skriver kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (s) att vi skall lämna populismen och framföra våra åsikter på ett rakt och rättframt sätt. Därefter beskriver hon tillståndet i Göteborg på ett så rakt och positivt sätt att man undrar var kamelcentra, ryttartävlingar, Intraservice, slöseri med skattemedel och allmän korruption tog vägen.

Men tonen i framställningen mot odefinierad populism väcker undran. Populism kommer av populus som betyder folk och populism användes av senaten (det vill säga eliten) i Rom. När det nu används av eliten i Göteborg blir förståelsen av artikelns beskrivning djupt tveksam.

ALLT VERKAR enligt Hermansson peka uppåt i Göteborg och ekonomin går utmärkt. I Sverige har vi ett kommunalt skatteutjämningssystem där behövande kommuner kan få pengar från mindre behövande och Göteborg får ca 2,5 miljarder i bidrag. Får jag som representant för populasen ställa en enkel fråga till elitens företrädare i Göteborg: När alla kommuner i Sverige ekonomiskt går lika bra som Göteborg (enligt Hermansson eller egentligen lika dåligt enligt oss andra) vilka skall då betala utjämningsbidraget på 2,5 miljarder till Göteborg?