Det kan knappast ha undgått någon vaken medborgare att det finns planer i Göteborg på att bygga en linbana över älven som skall stå färdig till 400-årsjubileet 2021.

Linbanan är tänkt att dras från Järntorget till Wieselgrensplatsen på Hisingen.

Trafikkontoret bekantgjorde bygget förra året och när anbudstiden gick ut hade två bolag lämnat in preliminära anbud: NCC Sverige, ett dotterbolag till NCC AB, samt PEAB.

Efter Trafikkontorets värdering av anbuden tilldelades NCC projektet. Men 15 december överklagade PEAB bedömningen till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Orsak: PEAB anser att NCC Sverige i sina anbudshandlingar inte har visat att bolaget har tillräckligt med finansiella muskler för att åta sig så här stora projekt.

Beräknas kosta över en miljard

Linbanan är beräknad att kosta någonstans mellan 1 och 1,5 miljard, och de båda anbuden låg ganska nära varandra utom när det gäller det slutliga påslaget för administrativa kostnader.

– Vi anser och visar i vårt överklagande att NCC Sverige redan från början skulle ha uteslutits ur anbudsgivningen. Och då hade vi blivit ensamma om att ha lagt anbud. Trafikkontoret har i sitt förfrågningsunderlag angivit vilka kriterier som gäller och dessa har inte uppfyllts av vår motpart.

Det säger Henrik Samuelson, informationschef i PEAB, till Spanaren.

Ingen oberoende jävskontroll

Bedömningen och värderingen av de två anbuden har skett hos Trafikkontoret. Något beslut har ännu inte fattats i Trafiknämnden.

PEAB har hos domstolen särskilt begärt att Trafikkontoret och Trafiknämnden måste åläggas att vila på hanen, eftersom NCC Sverige i princip skulle ha kunnat tilldelas bygget redan 16 december.

Enligt Spanarens källor har anbuden värderats av fyra tjänstemän från Trafikkontoret och en utomstående konsult. Någon oberoende jävsprövning av de inblandade har inte ägt rum.

Krävs specialkunskaper

Svenska byggbolag bygger inte linbanor. För det krävs specialkunskaper. Därför har anbuden lämnats in av konsortier. NCC har lierat sig med italienska bolaget Leitner och PEAB med det österrikiska linbanebolaget Doppelmayr.

Anbuden skilde sig inte mycket från varandra utom när det kom till det så kallade påslaget ovanpå anbudssumman. NCC begärde i sitt anbud 14 % påslag medan PEAB angav 9 %.

– Vi känner oss förfördelade. Det är därför vi har överklagat. Vi anser att vårt anbud både är bättre tekniskt sett och billigare för göteborgarna. Vi har sett pragmatiskt på bygget och anser att de kvaliteter vårt förslag innehåller inte har beaktats, framhåller Henrik Samuelson.

Omsättning och soliditet avgör

För att lämna anbud på projekt i den här storleksordningen krävs dels att bolaget har en viss omsättning, dels kan uppvisa en ganska stark soliditet.

Enligt de handlingar Spanaren tagit del av har NCC Sverige inte uppfyllt dessa kriterier.

NCC Sverige, som vanligtvis ägnar sig åt husbyggande och infrastruktur, har hävdat att de i så kallad kommission kan luta sig mot de betydligt starkare resurser som finns i koncernen NCC AB. Men någon sådan kommission finns inte sedan 1 januari 2017, varför NCC Sverige är hänvisat till att stå på egna ben.

Föregående

Vilka ska ge Göteborg bidrag?

Nästa

Hur överlever Göteborg när havet stiger?