– Det är inte lastbilarnas fel att de i snöoväder fastnar på vägarna, så att det uppstår långa köer, säger Ulric Långberg i P4 Göteborg. Han är samhällspolitisk chef hos Sveriges Åkeriföretag, åkerinäringens branschorganisation med säte i Stockholm.

Ulric Långberg
Ulric Långberg.

Ulric Långberg representerar cirka 5 100 medlemmar i åkerinäringen i Sverige som förfogar över sammanlagt 38 000 fordon.
– Det helt avgörande är vilken vinterväghållning vi har, fortsätter han.

Kritiken mot lastbilarna gäller bland annat att de skulle ha dåliga däck, som inte är lämpade för framkomlighet i snö.
Ulric Långberg riktar i stället fokus mot vägunderhållet och hur Trafikverket sköter vinterväghållningen.
– Åtgärderna sätts in alldeles för sent. Helst vill man på Trafikverket att det ska sluta snöa innan man kör ut med plogbilarna, påpekar han.
– Det är ett systemfel hos Trafikverket, fortsätter han.
Han anser också, att det heller inte är säkert att åtgärderna matchar behoven. Åtgärderna går inte i linje med hur det ser ut.

”Orange varning borde betyda extra resurser”
Trafikverket fick på tisdagen än en gång klä skott för det trafikkaos på vägarna, som uppstod i Västra Götalands län och Jönköpings län på grund av snöovädret, som SMHI aviserat med orange vädervarning.
– Inför en orange vädervarning så borde man kunna förvänta sig att Trafikverket sätter in extra resurser. Men återigen får vi beskedet från Trafikverket att plogbilarna inte kommer fram på grund av att det är stopp i trafiken.
Trafiken blockerades i timmar på vägarna av lastbilar, som kört fast eller av andra orsaker inte kunde ta sig fram i snöstormen.

Mariestadsbor erbjöd nattlogi för barnfamilj
Många vägfarare fick tillbringa natten i sina fordon.
Vänliga personer i Mariestad, berättar lokalradion, ställde upp med att erbjuda sovplatser i hemmet för drabbade bilister med småbarn.

Plogbilar kommer sist i kön och kan inte göra nytta
Kritiken från branschhåll riktas nu mot både det som görs och när det görs.
– Trafikverket säger självt att plogbilarna inte kommer fram. De senkomna åtgärderna får till följd att plogbilarna kommer sist i kön på vägarna. Och då kommer de inte fram för att kunna göra nytta.
– Och det är heller inte säkert att Trafikverkets åtgärder matchar behoven, påpekar Ulric Långberg.

Föregående

Klart med nytt namn på nyaste isbrytaren

Nästa

Nya hyror klara för mer än 5 000 hushåll