Med hjälp av ett undantag i lagen om offentlig upphandling (LOU) har Trafikverket nu tecknat avtal med två leverantörer för projektet ”Återuppbyggnad av E6 Stenungsund”
De två är Cowi och PEAB.
Cowi kommer att jobba med geotekniska undersökningar, projektering och upprättande av bygghandlingar. PEAB tar hand om byggnationen av vägen.
Vid synnerlig brådska kan lagen kringgås
Vid en extraordinär händelse kan en myndighet använda sig av ett undantag i upphandlingslagstiftningen om offentlig upphandling,(LOU). Nämligen synnerlig brådska.
Undantaget ger en myndighet, vid speciellt brådskande situationer som inte gått att förutse och för anskaffningar som är absolut nödvändiga, möjlighet att frångå normalt upphandlingsförfarande.
Utan undantag ingen återuppbyggnad på länge
– Om vi inte hade haft den möjligheten hade processen tagit betydligt längre tid. För Trafikverket är återställandet av E6 av högsta prioritet, säger projektchef Daniel Svensson.
E6 trafikerades innan skredet inträffade av 20 000 fordon varje dygn och är en viktig del av infrastrukturen i regionen.
Arbetet i området har redan startat
– Vi är glada att vi har fått klart med leverantörer. Det gör att vi redan nu kan komma igång med arbetet i området, säger projektchef Daniel Svensson.
COWI är igång med sitt fältarbete och PEAB förväntas snarast kunna delta och bidra till samordningen och planeringen.
– I en så här speciell situation är det många viktiga delar som måste samordnas och planeras innan vi kan komma igång med själva byggandet, påpekar Svensson.
Föregående

Nattlivets utveckling en politisk stridsfråga

Nästa

Starkt tredje kvartal banar vägen för fler elektriska Volvo-bilar