I DISKUSSIONERNA kring Författningsdomstol brukar hävdas att Sverige inte behöver någon sådan då Högsta domstolen har lagprövningsrätt (visserligen inte utnyttjad de senaste hundra åren) samt Lagrådet.

Enligt regeringsformen skall lagrådet granska hur ett förslag förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt. Vidare hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra, hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav, att förslaget kan tillgodose angivna syften samt vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.

I lagrådet sitter landets högsta jurister, ledamöter i Högsta domstolen samt ledamöter i Högsta förvaltningsrätten.

DÅ BORDE VI känna oss lugna om det inte vore för att det i Regeringsformen också står att ”yttrande av lagrådet bör inhämtas innan riksdagen beslutar grundlag… eller annan lag. Dock ej om lagrådets hörande skulle sakna betydelse eller skulle fördröja lagstiftningsfrågan så att avsevärt men skulle uppkomma”.

Hur fungerar det då? I samband med de förslag till ny Tryckfrihetsförordning och Yttrandefrihetsgrundlag har lagrådet kommit med kritik vilket också skedde till exempel rörande samtyckeslagen och lagen om vinster i välfärden. Men i samtliga fall struntar eller struntade regeringen i lagrådets yttranden.

Under den senaste mandatperioden har lagrådet avgivit 31 varningar varav regeringen ignorerat 17 stycken. Hälften ja och hälften nej, det förefaller som om slumpen avgjorde.

DET ÄR NATURLIGTVIS allvarligt att regeringen inte har något större förtroende för lagrådet men allvarligare är att medborgarnas förtroende för lagrådet (i den utsträckning de känner till lagrådet) också eroderas. Vi kan jämföra med Tysklands författningsdomstol som åtnjuter ett mycket stort förtroende och där politikerna aktar sig för att försöka trotsa. Dessutom har svenska politiker samt EU kritiserat Polen för att politikerna försöker att ta över författningsdomstolens makt genom utnämningsmakten och andra medel.

Bland annat därför är det förvånande och djupt olyckligt att landets högsta jurister från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen bli överkörda av jur.kand. Morgan Johansson.

Föregående

Dagen då det blir Liv på stans gator

Nästa

Alltför många har för låg lön i VG-regionen