Det här är dagen då det kan bli liv på gatorna i Göteborg. Åtminstone om man arbetar eller bor i de västra delarna av stan.

Eller Liv om vi skall vara alldeles korrekta.

Klockan 10 -15 den 12 april genomförs en stor katastrofövning, i själva verket den största hittills mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och Försvarsmedicincentrum.

Övningsscenariot är följande: en terrorattack riktas mot de kvarstående enheterna av Göteborgs garnison på Käringberget. Allmänheten är inbjuden, det är många besökare på plats, grindarna är öppna för allmänheten.

Attack med laddad lastbil

Plötsligt forcerar en lastbil en annan grind och när den är framme vid åskådarna detoneras lasten med förödande resultat. Åskådarna reagerar inte oväntat alldeles för trögt och sent eftersom de tror att lastbilen ingår i den övning de blivit inbjudna att följa. Förvirringen är självklart stor.

Attacken resulterar i dödsfall och ett 100-tal mer eller mindre skadade, som i sjukvårdsövningen representeras av så kallade skademarkörer. Alla dessa skadade skall transporteras från Käringberget till Sahlgrenska med helikoptrar och bepansrade militärfordon.

Det är dessa transporter åtskilliga kommer att märka av12 april. Det blir Liv på gatorna i väster och det är väl bra att så många som möjligt känner till att det ”bara” är övning och inte ett skarpt läge.

Försvaret klarar inte allt

Men skarpt läge kan det ju bli när som helst och när man minst anar det och det är därför övningen äger rum.

– Försvarsmakten har en kvalificerad och väl upparbetad vårdkedja för att hantera traumapatienter men inte kapacitet att vårda många allvarligt skadade samtidigt. Därför ligger det i vårt intresse att hela kedjan från skada till omhändertagande på sjukhus fungerar väl och det bygger på samverkan mellan oss, säger Sven Hedrén, ställföreträdande chef och övningsledare på Försvarsmedicincentrum i en kommentar på Sahlgrenska hemsida.

De personer som deltar som spelar skademarkörer kommer att transporteras till Sahlgrenskas akutintag med militära helikoptrar och fordon. Det är sagt att P 4 Göteborgs trafikradio skall informera mer om detta.

Arbete även utomhus

Övningen äger rum på hela området runt Sahlgrenska, alltså även utomhus. Vid en allvarlig händelse med många mer eller mindre skadade är sortering och bedömning av skador ett viktigt moment.

Under hela övningen skall den ordinarie verksamheten vid akutintaget fungera som vanligt.

Det övergripande målet för övningen är att säkerställa att Sahlgrenska Universitetssjukhusets beredskapsplan fungerar och visar att sjukhuset har förmåga att leda och samordna omhändertagandet av ett omfattande flöde av svårt skadade människor – i samverkan med civilmilitär personal.

Föregående

Stora idrottsförbund vill ha svar av partierna

Nästa

Vilken roll spelar lagrådet?