Tre stora idrottsförbund har skrivit till alla politiska partier som kandiderar till kommunfullmäktige i Göteborg och begär svar på idrottsrelaterade frågor. Svaren ska presenteras på respektive förbunds hemsidor och i sociala medier.

Bland annat pekar man på problemet med att det byggs så små idrottshallar i nya skolor att föreningar inte kan bedriva verksamhet på kvällar och helger när skolorna har stängt. Idrotts- och föreningsnämnden kan bara påverka de hallar man själv bygger.

Här är brevet till partierna:

”Hej

Förbunden för fotboll, handboll och innebandy vill inför valet ge Ert parti möjlighet att berätta för våra utövare hur Ert idrottspolitiska program ser ut för mandatperioden 2018-2022.

Kommer Ni att utgå från RF:s strategi för Svensk idrott 2025?

Där slår de fast att utmaningarna fram till 2025 är att;

Behålla tonåringar

Hålla nere kostnader för klubbarna

Nå nya grupper t ex nyanlända och tjejer med utländsk bakgrund

Bygga bort kön till anläggningar i storstaden

Hur ser Ni på att ordet idrott skrivs in i plan- och bygglagen (PBL) och med det säkerställer att kommunen tar med idrotten i samhällsplaneringen och planerar in idrottsytor när nya bostadsområden byggs och befintliga utvecklas?

Hur ser Ni på en bättre intern kommunikation mellan de olika delarna i stadens organisation?

Bristen på samordning när det i stadsdelarna byggs idrottsidrottshallar som blir för små för att kunna användas av föreningslivet på kvällar och helger. Skolornas idrottsundervisning blir av en högre kvalité i fullmåttshallar (40×20) och ger möjlighet för våra klubbar att bedriva sin verksamhet när skolan stänger för dagen. Idag bollas vi förbund vid frågan ”hur ska idrottshallen se ut” när det planeras nytt i stadens skolor mellan centrala/lokala politiker, skolan, IOFF, HIGAB och lokalförvaltningen.

I samma anda som ovanstående behöver vi er input kring idrottsaktivitetsytor, bollbingar och fotbollsplaner i nyplanerade områden.

I påfallande många nyproducerade områden saknas det helt utrymmen för ovanstående. Med stor sannolikt skulle detta kunna ordnas till en mycket låg kostnad om det fans med i planarbetet redan från början.

Vill Ert parti ge löftet att verka för att det från 2018 alltid byggs fullmåttshallar när skolan ska ha en ”idrottssal”?

Era svar kommer att presenteras allt efter att vi får in dem på våra tre förbunds hemsidor och inom våra sociala medier.

Bert Andersson, ordf Göteborgs Fotbollförbund

Susanna Laursen, ordf Handboll Väst (sammanslagning av Götebirgs och Bohuslän-Dals Handbollförbund)

Ulf Widell, ordf Göteborgs Innebandyförbund

Kenneth Johansson, hedersordf Handboll Väst, samordnare”

 

 

 

Föregående

Göteborgs tingsrätt saboterar grundlagsenliga rättigheter

Nästa

Dagen då det blir Liv på stans gator