En konkurrent till dataföretaget Atea anklagar Göteborgs Stad för att ha betalt miljontals kronor för mycket för upphandlade tjänster och för att ha gjort otillåtna direktupphandlingar från Atea.

Kritiken riktas mot Intraservice – den nämnd som under tisdagen fick skarp kritik av revisorerna för sina utlandsresor.

Kommunen har inte svarat på kritiken och nu har saken polisanmälts.

Det är inte första gången kommunens affärer med Atea kritiserats och anklagelser framförts om osunda relationer mellan kommunens ansvariga och Atea.

Spanaren har tidigare berättat om flera tips till kommunens visselblåsarfunktion som ledde till en utredning om upphandlingen av Office 365 som kostat kommunen många miljoner (och nu tillfälligt stoppats).

Indraget i skandal

Det norska företaget BDO, som sköter whistleblowerfunktionen, hittade inga belägg för att oegentligheter begåtts. BDO ville ändå fördjupa granskningen. Dels därför att det förekommer att tjänstemän får inbjudningar till julbord, afterwork, idrottsarrangemang och liknande från leverantörer. Dels därför att konsultföretaget Atea,  ”Nordens största leverantör av it-infrastruktur”,  som gjort stora affärer med kommunen, är indraget i en dansk korruptionsskandal med omfattande resor, hotell, middagar och elektronikprodukter, till exempel smartphones,  som betalats av företaget till tjänstemän i region Sjaelland.

BDO ville bland annat intervjua alla 450 anställda på Intraservice.

Kommunen sa dock nej till en fördjupad granskning. Av kostnadsskäl.

Det nu aktuella fallet gäller en upphandling av iPads till skolor. En upphandling som vanns av Atea i konkurrens med Mac Support och Linfre Education. Ateas anbud låg på 25,8 miljoner eller två-tre miljoner under konkurrenterna.

Ateas pris väckte misstankar hos Mac Support som begärde att få se avtalen.

Försökte mörka

Kommunen försökte på Ateas begäran mörka uppgörelsen varför Mac Support vände sig till domstol för att få ut materialet.

Siffrorna i Ateas anbud stärkte konkurrentens uppfattning om att allt inte stod rätt till. I januari i år skrev Mac Support till kommunrevisionen och anmälde ”Allvarliga brister i förnyad konkurrensutsättning och löpande uppföljning av ingångna avtal hos Göteborgs Stad, Intraservice.”

”Jag refererar till vårt telefonsamtal …  Jag informerade då om en del brister som vi har upptäckt hos Intraservice vad avser genomförande av FKU (förnyad konkurrensutsättning) och uppföljning av avtal kopplat till nämnda FKU…  Vårt syfte med detta är en förhoppning om att en granskning sker av Intraservice… 

Hanteringen har bland annat påvisat följande brister:

– I samband med modellbyte hos Apple har Intraservice brustit i kontroll att pris på ’ny’ produkt har skett enligt villkor i avtal. Som en följd av detta har har priset per iPad blivit 347 kronor för högt i förhållande till villkor i avtal. Eftersom man beställt över 4 000 tusen enheter blir detta en extra kostnad för  skolorna om c:a 1 600 000 kronor. ..

– Vi håller för sannolikt att någon har läckt information till en avtalspart (i detta fall Atea AB). Som ett resultat av detta har Atea ’riggat’ sitt anbudssvar så att man redan innan inlämning kan vara säker på att få tilldelning.

– Efter tilldelning har man hos vald leverantör (Atea AB) gjort en otillåten direktupphandling vad avser fodral till iPad till ett samlat värde om cirka 1 700 000 kr under perioden juni 2016 fram till 2016-12-30.

– Man även gjort en otillåten direktupphandling vad  avser tillkommande installationstjänster till ett värde av cirka 2 200 000 kronor under perioden juni 2016 fram till 2016-12-30.”

Påståendet om ett riggat anbud motiverar Mac Support bland annat så här:

”Vinnare blir Atea med totalpris 25 798 500 kr. Nummer två blir MacSupport med totalpris 28 213 000 kr. Differensen mellan dessa anbud är 2 214 500 kr. För alla som har lite insikt i denna bransch ringer alla varningsklockor då en så stor differens inte är rimlig. Med den erfarenhet som Intraservice besitter borde klockorna ringt även hos dom. Såvida man inte i förväg ’visste’ att så skulle bli fallet.”

”Genomförandet av denna FKU i kombination med efterföljande hantering av avtal har helt uppenbart kostat Göteborgs Stads skolor flera miljoner i onödiga kostnader”, skriver Mac Support vidare och vill att en riktig genomlysning av affären görs.

Hittills har Mac Support inte fått något svar på skrivelsen från i januari.

Inte heller Spanaren har ännu fått svar på de frågor vi ställt till kommunen.

 

Läs också:

Revisorskritik: Intraservice bryter mot stadens policy mot mutor

Tidigare artiklar:

Kommunal IT-chef bytte jobb efter anklagelser om korruption

”Vi betalade själva…” eller? Nej. Microsoft bjöd

Utredningen om påstådd korruption på Intraservice ska fördjupas

Kommunen stoppar fördjupad granskning av Intraservice – ”för dyrt”

 

 

 

Föregående

Revisorskritik: Intraservice bryter mot stadens policy mot mutor

Nästa

Stadsledningskontoret: "visselblåsarfunktionen missbrukas"