Utredningen om påstådd korruption på kommunens Intraservice har inte hittat något som talar för att  oegentligheter begåtts.

Utredarna vill ändå gräva djupare – bland annat därför att det privata företaget Atea ”är involverad i en dansk korruptionshärva” och att ”IT-branschen är en av de branscher där risken för korruptionsbrott uppfattas som särskilt hög”.

Flera anonyma tips ledde till att kommunens whistleblowerfunktion, norska BDO, drog i gång en utredning kring Intraservice och dess upphandling av ett nytt IT-system som nu håller på att införas – Office 365.

Det handlar om en mångmiljonaffär för kommunen.

Enligt tipsen skulle en verksamhetschef hos Göteborgs Stad Intraservice bland annat ha gjort affärer med Atea utan att ha genomför korrekt upphandling.

Utredarna skriver nu att de ”inte funnit några indikationer på att uppenbara oegentligheter har förekommit i upphandlingsprocesserna”.

”Tidigare genomförd bakgrundskontroll har varken påvisat några varningssignaler eller tecken på att det skulle finnas en vänskapsrelation mellan verksamhetschefen och Intraservices kontaktperson på Atea. BDO (utredarna) har dock via Facebook identifierat tre kopplingar mellan verksamhetschefen och anställda på Atea. Utredningen har inte sett närmare på nämnda tre kopplingar, inkluderat vilka roller dessa personer har på Atea eller om de har haft någon roll i arbetet för Intraservice”, skriver de också.

Och:

”Av genomförda intervjuer har det inte framkommit någon information som indikerar att Atea skulle ha haft tillgång till ett överlager i nätverksutrustning i egna lokaler mot en hyreskostnad av okänd summa. Det har dock framkommit att Intraservice fram till år 2015 kan ha haft ett lager, där Atea lagrade teknisk utrustning, i förbindelse med utskiftning av servrar i Göteborgs Stad.”

”Av intervjuer framgår att det förekommer att tjänstemän får inbjudningar till julbord, afterwork, idrottsarrangemang etc från leverantörer. Av intervjuer framgår att uppfattningen är att det finns en medvetenhet och kunskap på Intraservice kring etiska riktlinjer och anti-korruption, och att den generella bilden är att anställda i ledande ställning har kontroll på regler och riktlinjer inom området.”

Trots att utredarna inte hittat några indikationer på oegentligheter så anser de att utredningen bör fortsätta och fördjupas. De föreslår:

• Medarbetarundersökning som omfattar samtliga 450 anställda på Intraservice, med syfte att kartlägga kulturen vad gäller medvetenheten kring etiska riktlinjer, hur anställda förhåller sig till leverantörer och förekomsten av erbjudanden om otillbörliga fördelar. Vidare är syftet att få in fler upplysningar som kan vara av värde för utredningen av tips 14-2017

• Intervju med verksamhetschefen

• Genomgång av verksamhetschefens reseverksamhet

• Insyn i verksamhetschefens e-postanvändning

 

LÄS TIDIGARE ARTIKLAR:

Kommunal IT-chef bytte jobb efter anklagelser om korruption

”Vi betalade själva…” eller? Nej. Microsoft bjöd

Föregående

Sophämtningen i Partille, Lerum och Härryda uppges vara nära konkurs

Nästa

Nya viteshot mot kommunen för eländet på Sannaskolan