– Vi betalade själva, sa Tord Karlsson (S) på Spanarens fråga om vem, som  betalade maten under en konferens hos Microsoft i Seattle i oktober förra året.

Han mindes fel.

Microsoft bjöd.

Han mindes också fel på en annan punkt: Eftersom programmet hos Microsoft gällde fyra dagar och resan i nio dagar frågade Spanaren vad deltagarna gjort under de tre dagar som inte var resdagar.

– Vi åkte hem direkt dagen efter. Nej, alltså vi hade ingen egen tid i USA, sa Tord Karlsson.

Nu har Intraservice gett ett mer officiellt, och förhoppningsvis korrekt, svar till utredarna som granskar resan efter tips från en visselblåsare.

Så här:

”Var beslutet om resan föremål för nämndbeslut?

Presidiet fattade beslut om sin medverkan.  Beslut om tjänstemännens deltagande togs enligt ordinarie delegation.

Var det en konferens som Microsoft anordnade? Betalade ni någon konferensavgift? 

Konferensen anordnades av Microsoft. Intraservice betalade inte någon konferensavgift.

Ni uppger att Microsoft bjöd på lunch och middag – gällde detta samtliga dagar?

Mat ingick samtliga konferensdagar. Under återhämtningsdagen samt sista dagen före hemresa ingick inte mat.

Finns det några andra kostnader/kvitton/fakturor som rör denna resa utöver hotell och flyg?

Nej.

I det bifogade materialet framgår program för den 10–13 oktober medan resan varade mellan 8–16 oktober. Hur såg programmet ut för den övriga tiden?

8/10 Resdag; ankomst till Seattle sent på kvällen.  9/10 Återhämtningsdag på grund av tidsskillnad för att kunna ta del av konferensen fullt ut.  10/10 – 13/10 Konferens. 14/10 Resan bokades via resebyrå med kriteriet att inte boka hemresa 13/10, då det skulle innebära att deltagarna inte skulle kunna vara med på sista konferensdagen. Troligtvis var den första möjliga hemresa 15/10. Den 14/10 var det ordinarie arbete.  15/10 Hemresa 16/10 Ankomst Göteborg.

Finns det reseräkningar även för de tjänstemän som var med på resan?

Dessa reseräkningar har inte lämnats in ännu. De kommer lämnas in och har inga andra utlägg än de som redan har lämnat in reseräkning.

Tipset gör gällande att resan skedde ”ihop med en större IT-leverantör” – stämmer det och i så fall vilken/vilka leverantörer?

Microsoft bjöd in Intraservice till resan. Atea, som är en leverantör till Intraservice, deltog på samma resa efter inbjudan från Microsoft. På resan deltog även andra offentliga organisationer och kommuner från Sverige.”

Läs tidigare artikel:

Kommunal IT-chef bytte jobb efter anklagelser om korruption

 

Föregående

Kommunal IT-chef bytte jobb efter anklagelser om korruption

Nästa

Alliansen går till hård attack på Hamnarbetarförbundet