En verksamhetschef i Göteborgs Stad har bytt jobb efter anklagelser om jäv och korruption.

– Nu ska det här utredas. Och jag skulle bli väldigt besviken om det visar sig att det ligger någon sanning i anklagelserna, säger kommunalrådet Tord Karlsson (S).

Tord Karlsson är ordförande i nämnden för Intraservice som styr över en förvaltning med 450 anställda. Förvaltningen levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom bland annat utbildnings- och personalområdet samt IT.

Förvaltningen har ansvar för att ha upphandlat ett nytt IT-system som nu håller på att införas – Office 365. En mångmiljonaffär för kommunen.

Besökte Microsoft

I oktober förra året var Tord Karlsson tillsammans med nämndens vice ordförande,  Michael Törnqvist (MP) och 2:e vice ordförande, Ida Balog (M), samt förvaltningschefen Nisse Waldefeldt och den nu aktuella chefen ,  till Microsoft i Seattle, USA  för fyra dagars presentation och genomgång av det system som köpts in. Med på resan var också en medarbetare i det företag, ATEA, som sålt in eller getts uppdraget att införa systemet till Göteborgs Stad.

Utresan skedde den 8 oktober. Hemresan den 16 oktober.

Fyra av dagarna, 10 till 13 oktober, tillbringades hos Microsoft. Den 10:e under två timmar mitt på dagen. De övriga dagarna innebar full arbetsdag med hämtning på hotellet (femstjärniga Hyatt Regency Bellevue) 07.30, frukost hos Microsoft, och återfärd till hotellet 17.30.

”Ingen egen tid”

Hur programmet såg ut för de tre dagar som inte var studiedagar eller resdagar är oklart – och för övrigt en av de frågor som utredarna efter ett visselblåsartips nu vill ha svar på.

Tord Karlsson säger så här till Spanaren:

– Vi åkte hem direkt dagen efter. Nej, alltså vi hade ingen egen tid i USA.

Utredarna önskar också få svar på frågan om Microsoft betalade mer än en måltid eftersom de tre politikerna i reseräkningarna gjort avdrag för frukost, lunch och middag under resans alla nio dagar.

– Vi betalade själva. Ingen vågar begära traktamente nu för tiden. Det är enklare att betala själv, säger Tord Karlsson.

Affären med Microsoft har uppenbarligen väckt frågor internt hos Intraservice. Det gäller inte bara resan till Seattle utan viktigare än så: Hur gick upphandlingen av Office 365 egentligen till?

”Ekonomisk skada”

Flera visselblåsartips har skickats till Göteborgs Stads whistleblowerfunktion, det norska företaget BDO.

Ett av dem påstår att förvaltningschefen Nisse Waldefeldt tillsammans med den nu aktuella chefen ”utan att ge nämnden rätt information genomdrivit ett (tjänsteutlåtande/beslut) som kommer att innebära stor ekonomisk skada för Göteborgs Stad.”

Tipsaren menar att nämnden inte fått veta de verkliga kostnaderna för införandet av Office 365. Kostnader som enligt tipsaren uppgår till mellan 200 och 300 miljoner och ökade licenskostnader på hundra miljoner per år. Eller en halv miljard på tre års sikt.

Ytterligare tips anger att den nu avstängde chefen ”gör affärer med ATEA utan korrekt upphandling” samt ”låtit sin son som är anställd på ATEA jobba för förvaltningen”.

”Försökt dölja insyn”

”Det finns tydliga bevis för att han tillåtit ATEA genom regelvidriga avtal ta hand om en affär som motsvarar 20-30 miljoner kronor per år, där han avsiktligt försökt dölja insyn i hur affären genomförts…”, skriver tipsaren och återger obekräftade rykten om att den ansvarige chefen fått en gentjänst i form av en motorcykel till underpris.

Den utpekade chefen är alltså avstängd tills vidare i väntan på utredningen.

Tord Karlsson ser dock inga problem med inköpet av Office 365.

– Det blir dyrare än vad som sades i det första tjänsteutlåtandet. Men det handlar inte om 100-tals miljoner som sägs i tipset. Det är synd att det blivit dyrare. Det är alltid tråkigt men beslutet var ändå rätt. Om vi inte gått in i detta hade vi drabbats av stora kostnader.

 

OBS

Enligt uppgift till Spanaren har den aktuella chefen stängts av från sitt jobb.

Intraservcie kommunikationschef Dag Thyselius dementerar uppgiften: ”Chefen ni skriver om är inte avstängd utan har valt att ta en annan roll inom Intraservice. Det är inte något tillfälligt och inte på grund av utredningen” skriver han. 

FOTNOT:

Efter att ha fått in en del material om tipset har de som utreder frågan ställt några följdfrågor om resan till USA:

”Var beslutet om resan föremål för nämndbeslut?

Var det en konferens som Microsoft anordnade? Betalade ni någon konferensavgift?

Ni uppger att Microsoft bjöd på lunch och middag – gällde detta samtliga dagar. Av de tre bifogade reseräkningarna framgår att arbetsgivaren stått för samtliga måltider. Finns det några andra kostnader/kvitton/fakturor som rör denna resa utöver hotell och flyg? Vi önskar i så fall att ta del av dessa.

I det bifogade materialet framgår program för den 10 -13 oktober medan resan varade mellan 8-16 oktober. Hur såg programmet ut för den övriga tiden.

Finns det reseräkningar även för de tjänstemän som var med på resan?

Tipset gör gällande att resan skedde ”ihop med en större IT-leverantör” – stämmer det och i så fall vilken/vilka leverantörer?”

Spanaren återkommer i ärendet.

Föregående

Bara dumskallar utanför partierna

Nästa

"Vi betalade själva..." eller? Nej. Microsoft bjöd