Missbrukas visselblåsarfunktionen?

Eller tar kommunen inte alla visselblåsare på allvar?

Frågan aktualiseras av ett tips som avfärdas av stadsledningskontoret redan innan det utretts.

Tipset till visselblåsarfunktionen gäller en kommunal chef som påstås ha inlett ett förhållande med en underlydande under former som fått tipsaren att frukta att chefen utnyttjar sin ställning och den underlydande.

”…  Detta är fullständigt utanför alla tydliga regler samt att det har uppstått en stor spricka mellan medarbetare samt underställda då chefen uppfattas utnyttja svaga individer i vår organisation”, skriver tipsaren och uppger att chefen ”försökt mörka hela situationen”.

Enligt visselblåsarfunktionen, det norska företaget BDO, har tipset lämnats i falskt namn.

BDO rekommenderar stadsledningskontoret att undersöka tipset närmare för att se om det finns anledning att vidta några åtgärder.

Stadsledningskontoret nöjer sig dock med att skicka tipset vidare till berörd enhet med ett beklagande om att visselblåsarfunktionen missbrukats:

”Det har inkommit ett tips till Göteborgs Stads externa whistleblowerfunktion som avser en av era anställda. Tipset inkom inte anonymt men i kontakt med den påstådda tipsaren framkom det att denne inte lämnat något tips, vilket betyder att någon lämnat ett tips i falskt namn. Utifrån vad som framgår av tipset bedöms det inte ligga inom ramen för whistleblowerfunktionens område och utifrån en samlad bild görs bedömningen att det kan finnas anledning att ifrågasätta tipsets trovärdighet. Tipset skickas till er för kännedom och whistleblowerfunktionen ställer inga krav på återrapportering. Tipset avskrivs därmed från vidare utredning. Avslutningsvis så ser stadsledningskontoret allvarligt på att whistleblowerfunktionen missbrukas och beklagar det obehag detta kan skapa för de berörda personerna”, skriver In-Anna Knutsdotter, interncontroller på stadsledningskontoret.

Föregående

Konkurrent polisanmäler kommunens affärer med dataföretaget Atea

Nästa

Martin Wannholt begärde ett svar av Trafikverkets generaldirektör