Det var många som hajade till när de hörde kommunalrådet Johan Nyhus (S) förmedla kritik från Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon mot göteborgarnas demonstrationer mot Västlänken.

Uttalandet gjordes vid en träff på Västsvenska Handelskammaren i förra veckan.

Lena Erixon
Lena Erixon

En av dem som reagerade direkt när han blev informerad var kommunalrådet Martin Wannholt (O).

I GP:s referat från mötet citerades kommunalrådet Johan Nyhus, tillika ordförande i Trafiknämnden, som påstod, att Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon ”inte tycker att det är så roligt” med stora demonstrationer i Göteborg mot Trafikverkets verksamhet,

Sedan Martin Wannholt kollat att Nyhus var korrekt citerad satte han sig till och skrev ett brev till Lena Erixon – med kopia till Johan Nyhus.

Brevet har följande lydelse:

”Hej Lena,…
Skriver till dig angående att trafikkommunalrådet i Göteborg Johan Nyhus (S), i ett uttalande i GP igår (som är ett direkt citat på vad han sade på Västsvenska Handelskammarens möte i tisdags morse): ’Om man ser till den debatt vi har i Göteborg om järnväg och järnvägstunnel, så gynnar det inte oss. Generaldirektören för Trafikverket tycker inte att det är så roligt med stora demonstrationen mot järnvägssatsningar.’

(se länk här: http://www.gp.se/…/fler-t%C3%A5g-mellan-g%C3%B6teborg-och-s…).

Martin Wannholt
Martin Wannholt

Uttalandet är häpnadsväckande, om det är sant. En svensk generaldirektör (i det här fallet för Trafikverket) skulle enligt Johan Nyhus (S) ha uttryckt personliga synpunkter på medborgares agerande utifrån våra grundlagar – i det här fallet att genomföra (med tillstånd sökta) fredliga demonstrationer mot Västlänken.

Då jag har svårt att tro att detta kan vara sant, frågade jag min kollega Nyhus (S) vid gårdagens kommunstyrelsemöte, huruvida GD TrV uttryckt sig på detta sätt om den senaste demonstrationen (nr 3) mot Västlänken.

Fick veta att det kanske snarare gällde de tidigare demonstrationerna mot Västlänken, inte denna senaste. Lika häpnadsväckande således. Jag ringde därför upp Marie Kennedy på GP, journalisten som skrivit nyhetsartikeln. Hon kontrollerade utskriften från bandupptagningen och ja, Johan Nyhus (S) är korrekt citerad.

Så nu tillskriver jag dig Lena och frågar om detta stämmer och vilka synpunkter du i så fall i övrigt kan tänkas ha på demonstrationer i Göteborg.

Med vänlig hälsning,
Martin Wannholt 
Kommunalråd”

Här är Lena Erixons svar…

Generaldirektören Lena Erixon skickade i måndags följande svar:

”Hej Martin,

Jag har självklart inga synpunkter på någon medborgares rätt att demonstrera. Alla har rätt att framföra sina synpunkter på våra infrastrukturprojekt. Däremot har jag konstaterat att reaktionerna är starkare med ett hårdare tonläge mot Västlänken än mot andra större investeringsprojekt i landet, exempelvis Förbifart Stockholm

Med vänlig hälsning 

Lena Erixon

Generaldirektör”

… och Martin Wannholts tack

”Hej igen Lena,

Och tack för tydligt svar. Att reaktionerna varit starkare i Göteborg, trots enorma ’informationskampanjer’ från TrV under flera år, kan ha viss bärighet på medborgarnas syn på nyttan med projektet? (smiley)

Fortsatt lycka till i ditt viktiga arbete.

Med vänliga hälsningar
Martin Wannholt”

Gedigen ämbetskvinnokarriär

Lena Erixon har en gedigen ämbetskvinnokarriär (?) bakom sig. Hon är sedan september 2015 generaldirektör i Trafikverket. Hon arbetade även 2000-2010 i dåvarande Vägverket, det sista året som generaldirektör. Lena Erixon var även generaldirektör i Försvarets materielverk åren 2012 till augusti 2015. Tidigare har hon erfarenhet av arbete i Täby och Södertälje kommuner samt inom Kommunförbundet. Sedan 2014 är hon även ordförande i Arbetsförmedlingens styrelse.

Spanaren har sökt Johan Nyhus för en eventuell kommentar till det inträffade men har ännu inte lyckats komma i kontakt med honom.

Föregående

Stadsledningskontoret: "visselblåsarfunktionen missbrukas"

Nästa

Fortsatta processen om Västlänken kan pågå i flera år