Kommunen vill inte fördjupa granskningen av påstådd korruption inom förvaltningen Intraservice – trots att det fortsätter att storma kring förvaltningen med nya tips om oegentligheter och fusk.

En fortsatt utredning skulle kosta för mycket enligt In-Anna Knutsdotter, interncontroller på Göteborgs Stad som dagstidningen ETC Göteborg talat med.

Som Spanaren tidigare berättat vill kommunens whistleblowerkonsult – det norska företaget BDO – fördjupa granskningen av påstådda oegentligheter på Intraservic ”med syfte att kartlägga kulturen vad gäller medvetenheten kring etiska riktlinjer, hur anställda förhåller sig till leverantörer och förekomsten av erbjudanden om otillbörliga fördelar”.

Anledningarna är flera enligt BDO:

Dels därför att det förekommer att tjänstemän får inbjudningar till julbord, afterwork, idrottsarrangemang och liknande från leverantörer.

Dels därför att konsultföretaget Atea,  ”Nordens största leverantör av it-infrastruktur”,  som gjort stora affärer med kommunen under senare år, är indragen i en dansk korruptionsskandal med omfattande resor, hotell, middagar och elektronikprodukter, till exempel smartphones,  som betalats av företaget till tjänstemän i region Sjaelland. Några har redan dömts för tagande av muta och nya rättegångar väntar.

Men kommunen säger alltså nej till en fördjupad granskning av BDO som skulle kosta 1 400 kronor per timme.

Samtidigt kommer fler tips in till BDO som gäller Intraservice.

Det senaste (så vitt vi vet) gäller anställningen av en tillförordnad verksamhetschef för ”IT Governance” som tillsattes i våras, sedan den tidigare verksamhetschefen bytt jobb inom förvaltningen efter att anklagelser riktats mot honom. Bland annat för att han skulle ha ”tillåtit ATEA genom regelvidriga avtal ta hand om en affär som motsvarar 20-30 miljoner kronor per år, där han avsiktligt försökt dölja insyn i hur affären genomförts”.

Den senaste tipsaren skriver:

”Vid fråga kring den nytillsatte tillförordnade CIO för Göteborgs Stad kan vi inte finna att det funnits ute någon annons på denna tjänst samt att från det datum då AN avsattes som CIO till det att man informerade om att MS tillträdde som tf. CIO kan man knappast hunnit gå ut med en rekrytering av denna tjänst. Vi frågade därför kontakter inne på Intraservice som hävdar att MS är konsult och enbart inhyrd som tf CIO. Var är i så fall den upphandlingen eller förfrågan? Vi kan inte se denna i något system och har således inte haft möjlighet att svara på den själva.”

Tipsaren säger också att förvaltningschefen Nisse Waldefeldt ”skiter i att följa reglerna om det gynnar honom själv”.

”Eftersom flera tips, under kort tid, har inkommit till whistleblowerfunktionen gällande Göteborgs Stad Intraservice kan det tyda på att det finns anställda som upplever att det råder en osund företagskultur på Intraservice”, skriver BDO.

Med anledning av det senaste tipset har In-Anna Knutsdotter begärt en förklaring av förvaltningschefen Nisse Waldefeldt som bekräftar att någon utannonsering av tjänsten inte skett:

”I våras slutade dåvarande CIO och tillika chef på IT-governance på Intraservice sin tjänst. Det är en strategisk viktig tjänst och förvaltningen vill säkerställa att rätt person rekryteras. Målet är att ha en ordinarie CIO och chef på IT-governance 1 januari 2018. Samtidigt är det viktigt att inte tappa fart i den utveckling staden är i, därför beslutades att tillsätta en tillförordnad CIO under rekryteringen.

Som tf-CIO och chef på IT-governance anställdes MS på 20 procent. Det är en tidsbegränsad anställning som samverkades med den fackliga organisationen …

Det var en effektiv och bra lösning då M har rätt kompetens samt är insatt i arbetet då han redan arbetade som konsult för Intraservice med uppdrag inom genomlysning, sourcing, förändringsledning och organisationsfrågor för IT.”

I sin första granskning av Intraservice hittade BDO inget som talade för att oegentligheter begåtts.

BDO ville ändå fördjupa utredningen också med tanke på att tipsen om oegentligheter uppenbarligen kommit från så väl anställda inom förvaltningen som från utomstående aktörer.

Också Spanaren har fått tips om påstådda oegentligheter av liknande slag som ETC Göteborg skrev om i förra veckan:  ”ETC Göteborg kan nu berätta personalens bild, som kommunen inte vill utreda: gratis fotboll, spritfester med öppen bar för cheferna och nära relationer till företagen man köper in av”, skriver tidningen.

LÄS TIDIGARE ARTIKLAR:

Kommunal IT-chef bytte jobb efter anklagelser om korruption

”Vi betalade själva…” eller? Nej. Microsoft bjöd

Kommunal IT-chef bytte jobb efter anklagelser om korruption

Föregående

Sanningen om skidåkarna - den tar Chalmersforskare fram

Nästa

Jättetävling på Ullevi - är det världens största?