Under förra året tog Göteborg emot 831 människor som nyligen beviljats uppehållstillstånd i Sverige och anvisats till staden med hjälp av bosättningslagen.

Av de genomgångslägenheter – lägenheter där de nyanlända kan bo i maximalt fyra år – som kommunen lyckades uppbåda finns 255 i kommunal ägo, en (1) i HSB och tre (3) hos privata fastighetsföretag.

Bostadsbristen i Göteborg tvingade kommunen att ta till tillfälliga och delvis ovanliga lösningar för att människor inte skulle stå utan tak över huvudet.

Planer på att bygga temporära bostäder drogs upp men stötte på flera svårigheter, både hos opinionen och av juridiska skäl.

Från oktober förra året erbjöds nyanlända att hyra en del i villavagn på Lilleby camping.  I sammanlagt 60 villavagnar möjliggjordes boende för 155 personer.

Dessutom användes fastighetskontorets rivningsfärdiga bostäder på Lillhagsvägen som mellanboende för ett femtiotal människor.

Samtidigt placerades femtio i tillfälliga akutboenden, dels på en nedlagd skola på Nymilsgatan dels i en större villa i Örgryte.

Utöver dessa insatser uppbådade fastighetskontoret 255 vanliga lägenheter som ”genomgångslägenheter”. Det betyder att de nyanlända kan stanna kvar i lägenheten tills de hittar eget boende eller i maximalt fyra år. I slutet av året var 461 av de nyanlända bosatta i en sådana lägenheter.

Av dessa vanliga lägenheter kom de allra flesta från kommunala bostadsbolag:

– Familjebostäder (kommunalt): 70

– Bostadsbolaget (kommunalt): 90

– Poseidon (kommunalt): 83

– Lokalförvaltningen (kommunen): 1

– HSB: 1

– Sverigehuset (privat): 1

– Balder (privat): 1

– BoTrygg (privat): 1

I år kommer Migrationsverket att anvisa omkring 1 100 personer till Göteborg, vilka då behöver bostad.

Fastighetskontoret hoppas kunna erbjuda genomgångsbostäder i form av lägenheter från kommunala och privata fastighetsägare.

Dessutom förväntas ett 60-tal  temporära bostäder stå inflyttningsklara i Askimsviken i slutet av året.

Läs också:

M och SD överens: Stoppa bostäder för nyanlända!

Nyanlända får bo på camping – för 20 miljoner

Hårda ord i striden om temporära bostäder för flyktingar

 

Föregående

Fjärde byggnaden i Sahlgrenska Life ritad av vinnarna

Nästa

Frank Andersson ifrågasätts - av idrottsledare