Moderaterna föreslår att byggandet av temporära bostäder för nyanlända stoppas.

Partiet får entusiastiskt stöd av Sverigedemokraterna.

”En intressant aspekt … är att Moderaterna tidigare i skarpa ordalag kritiserade Sverigedemokraterna för den politik som man nu själv har valt. Men vi antar att det är fel tillfälle att hänga upp sig på sådana detaljer”, skriver SD i en inlaga till kommunstyrelsen och ställer sig bakom M:s nya politik.

Moderaterna vill att planerna på temporära bostäder – som tagits fram för att klara mottagandet av flyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige (”nyanlända”) och anvisas till Göteborg  – ska stoppas.

Byggplanerna har stött på patrull på flera håll. Dels av en ibland aggressiv opinion och dels av juridiska skäl där domstolen ifrågasatt de höga kostnaderna för bostäder som ska vara temporära – och misstänkt att Göteborg i själva verket tänkt sig att i framtiden förlänga det temporära bygglovet för att motivera den höga kostnaden.

Nu vill M i kommunstyrelsen att arbetet med de temporära bostäderna avbryts. Så här skriver partiet:

”Den 6 februari beslutade fastighetsnämnden att för tillfället inte anvisa några nya platser för temporära bostäder.
Det är i grunden ett bra beslut. Moderaterna föreslog redan sommaren 2016 att lägga ner arbetet med temporära bostäder. Skälen vi angav redan då var att de visat sig stå på oklar juridisk grund, innebär högre hyreskostnader än vad de nyanlända kan betala och att bostäderna dessutom inte går snabbt att få fram – – -’

Nu i början av 2017 har fortfarande ingen bostad ens börjat byggas och prognosen är att de första bostäderna kommer stå färdiga tidigast 2018 – – – Om de konstaterar att temporära bostäder inte är en framkomlig väg utifrån juridik, ekonomi och hastighet menar vi att man också bör avbryta processen att uppföra temporära bostäder i Askimsviken, Kärralundsvallen och Lemmingsvallen. Byggloven är överklagade och vi vet inte ens om byggloven kommer vinna laga kraft innan staden börjar bygga. —
Vi menar att förutom ett stopp av fortsatt arbete kring temporära bostäder och fokus på befintliga bostadslösningar måste Göteborgs Stad nu ta kontakt med staten och begära ett mottagningsstopp.”

Föregående

Kritiker av Västlänken vädrar morgonluft

Nästa

"Dolt" partistöd större än det öppna