I år betalar Göteborgs skattebetalare 26 006 400  kronor i stöd till de politiska partierna i kommunfullmäktige.

Men det ”dolda” stödet är större.

Kommunen – inte partierna – anställer ett stort antal politiska sekreterare för att stötta kommunstyrelsens ledamöter vid sidan av kommunens vanliga tjänstemän.

I februari fastställde kommunstyrelsens arbetsutskott årets löner för de politiska sekreterarna. Listan upptar 39 namn med månadslöner på sammanlagt över 1,5 miljoner. Med sociala avgifter blir det ett par miljoner i månaden eller 24 miljoner per år.

Därtill kommer kostnader för deras telefoner, arbetsmaterial, eventuella tjänsteresor, kontorslokaler etc.

Summan som går åt till de politiskt tillsatta tjänstemännen överstiger således det öppna partistöd som partierna ska använda för det demokratiska arbetet lokalt – bland annat för att anställa personal.

Medan det öppna partistödet fördelas i proportion till det antal mandat partierna har i fullmäktige – det vill säga efter det förtroende väljarna visat dem – fördelas anställningarna av de politiska sekreterarna på ett helt annat sätt. De ges till de partier som har representation i kommunstyrelsen. Således kan KD, med tre mandat i fullmäktige ha lika många eller fler politiska sekreterare anställda av kommunen.  Samtidigt får Martin Wannholt, Samverkande göteborgare, som stöds av sex mandat i fullmäktige, inte en enda politisk sekreterare.

Så här ser den senaste lönelistan från kommunstyrelsens arbetsutskott ut för de politiska sekreterare du som göteborgare betalar för (några namn saknas):

 • Ida Rydh, KD, 29 500:-
 • Matilda Stålbert, KD, 34 620:-
 • Hampus Hagman, KD, 38 840:-
 • Pär Gustafsson, L, 44 580:-
 • Charlotte Darvik, L, 34 570:-
 • Simona Mohamsson, L, 26 700:-
 • Ulf Carlsson, MP, 48 290:-
 • Jonas Johansson, MP, 40 650:-
 • Helena Munther, MP, 36 910:-
 • Anna Skrapste, MP, 40 650:-
 • Elisabeth Undén, MP, 40 650:-
 • Erik Johansson, MP, 44 740:-
 • Emmali Jansson, MP, 38 270:-
 • Terese Blomqvist M, 48 700:-
 • Anders Johansson, M, 45 100:-
 • Linda Siverbo, M, 49 500:-
 • Henrik Ekelund, M, 41 760:-
 • Sandra van Tuel, M, 32 990:-
 • David Josefsson, M, 42 060:-
 • Ingrid Andreae, S, 47 430:-
 • Annika Funkqvist, S, 34 630:-
 • Joakim B G Karlsson, S, 38 950:-
 • Johannes Hulter, S, 36 730:-
 • David Ljung, S,  51 250:-
 • Shahbaz Khan, S, 41 950:-
 • Elisabeth Hulter, S, 38 720:-
 • Peter Lindh, S, 39 770:-
 • Sophie Kulevska, S, 39 350:-
 • Viktoria Tryggvadottir, S, 37 930:-
 • Jesper Eneroth, S, 26 240:-
 • Björn Tidland, SD, 36 750:-
 • Staffan Levinsson, SD, 36 750:-
 • Stefan Falktorp, SD, 36 750:-
 • Jörgen Fogelklou, SD, 39 820:-
 • Marie Linden, V, 37 770:-
 • Helen E Engholm, V , 37 770:-
 • Johan Svensson, V, 36 660:-
 • Anna-Klara Behlin, V, 33 430:-
 • Alice Vernersson, V, 34 700:-

Läs också:

26 006 400:- i partistöd 2017

Göteborgarnas lokala partistöd kan hamna i Stockholm

 

 

Föregående

M och SD överens: Stoppa bostäder för nyanlända!

Nästa

Tunnelbygget som kostade 2,5 gånger mer än beräknat