Partistödet i Göteborg höjs.

Det beror på att stödet följer prisbasbeloppet som 2017 är 500 kronor högre än förra året (44 800:- kronor).

I mars betalas stödet ut för hela året.

När partistödet fördelas räknas den avhoppade moderaten Martin Wannholt som – just moderat. De ”samverkande göteborgare som Wannholt bildat tillsammans med Vägvalet går därför miste om stödet för hans mandat i fullmäktige.

Pengarna som nu betalas ut är bara en liten del av det egentliga partistödet.

Alla partier som är företrädda i kommunstyrelsen har dessutom rätt till av kommunen avlönade politiska sekreterare. Också här med undantag för Samverkande göteborgare som inte får en enda trots att de har dubbelt så många mandat i fullmäktige som exempelvis KD eller lika många som SD.

Alla partier i fullmäktige har ett grundstöd på 268 800 kronor.

Därutöver får de en summa per mandat. Så här:

S, 20 mandat, 5 824 000:-

M, 20 mandat, 5 824 000:-

Mp, 9 mandat,  2 620 800:-

V, 8 mandat,  2 329 600:-

L, 7 mandat,  2 038 400:-

SD, 6 mandat,  1 747 200:-

Vägvalet, 5 mandat,  1 456 000:-

KD, 3 mandat,  873 600:-

FI, 3 mandat, 873 600:-

Föregående

Konkurrensverket misstänker fler lagbrott i Göteborg

Nästa

Skrämmande miljö på Kalvhagsskolan - nu hotas kommunen av vite