Konkurrensverket ifrågasätter Göteborgs Stads anlitande av ”stafettsocionomer”.

Förra året kostade de 16,5 miljoner.

Men någon upphandling av tjänsterna gjordes aldrig.

Det var GP-reportern Per Sydvik som i mitten av januari avslöjade kostnaderna för kommunens stafettsocionomer (socionomer som hyrts in från utomstående företag).

Det har lett till att Konkurrensverket nu skrivit till kommunen, uppgett att myndigheten genom sin ”omvärldsbevakning” (alltså genom att ha läst GP) upptäckt just detta och inlett en granskning.

”Vi vill att ni förklarar vad som hänt”, skriver Konkurrensverket till kommunen och ställer precisa frågor:

  • Vilka avtal om hyressocionomer har ni ingått under 2016 och i vilken form (skriftligt/muntligt)? När ingick ni avtalet/avtalen och till vilka/vilket belopp uppgår avtalets/avtalens värde? …
  • Är det korrekt att ni endast har genomfört direktupphandlingar och inte något annonserat upphandlingsförfarande eller något avrop från ramavtal innan ni har ingått av talen? Om detta stämmer, vilket undantag från skyldigheten att annonsera åberopar ni och vilken omständighet har medfört att ni tillämpat undantaget?
  • Har en leverantör begärt överprövning av avtals giltighet … av något av de avtal avseende hyrrssocionomer som ni ingått under 2016?

Konkurrensverket vill ha svar senast den 28 februari.

Föregående

Västlänken stoppar 240 bostäder

Nästa

26 006 400:- i partistöd 2017