Skolinspektionen hotar Göteborgs Stad med ett vite på 750 000 kronor på grund av att elever på Kalvhagsskolan känner sig otrygga av ständiga bråk och slagsmål.

Redan i december 2015 krävde Skolinspektionen åtgärder för att förbättra miljön på Kalvhagsskolan på Styrsö.

Då konstaterade Skolinspektionen att det fanns elever som inte kände sig trygga på skolan och det var något som lärare, elevhälsa och dåvarande rektorn också kände till.

Elever beskrev att det var otäckt på skolgården, att de var rädda för andra elever samt att de inte kände sig trygga när de var på en annan skolenhet och hade vissa lektioner.

Kravet upprepades i juni förra året efter en ny inspektion. Skolan genomförde då en rad åtgärder.

Men vid intervjuer med bland andra elever i november anser fortfarande många att det måste bli mindre bråk på skolan.

Några elever uppgav att det ”nästan är lika bråkigt nu (vid tiden för intervjun)” som i slutet av våren 2016, medan några tycker att det är bättre och några tycker att det är sämre än tidigare.

Stenkastning och bråk

Elever uppgav att ”vissa elever är elaka och att det händer att de hotar att kasta stenar”. Att ”det är bråk två till tre gånger i veckan” och berättar att en elev blivit arg och slagit hål i en dörr med en innebandyklubba.

Enligt föräldrar har otryggheten och bråken på skolan eskalerat sedan förra läsåret. De berättar exempelvis om en elev som gått emellan andra elever i ett bråk och då fått ett knytnävsslag i bröstet, om elever som blivit ledsna och gått hem, om elever som retas och om elever som använder tillhyggen som stenar och ”pucklar på” varandra.

Av de samtal som inkommit till Skolinspektionen från vårdnadshavare och en före detta anställd på skolenheten framkommer också att elever tagit med sig tillhyggen till skolan såsom en fickkniv samt ett basebollträ med spikar och att det förekommit våldsamheter och stenkastning.

Elever har ont i magen

Vidare framkommer att några elever under en hel lunchrast jagat en annan elev runt skolgården, dvs, korsat flera av de rastvaktszoner som skolan har, utan att någon vuxen ingripit. En vårdnadshavare uppger i intervju att det finns ett par elever som inte går till skolan eftersom de har ont i magen och mår dåligt av situationen, vilket även vårdnadshavare framför i telefonsamtal som inkommit till Skolinspektionen.

Vårdnadshavaren beskriver vidare i intervju eleverna som uppgivna och att de har tappat förtroendet för de vuxna. De tillägger att eleverna tar saken i egna händer och går emellan i bråk.

”Mot bakgrund av huvudmannens redovisning och vad som i övrigt framkommit vid Skolinspektionens uppföljning, bedömer Skolinspektionen att huvudmannen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillförsäkra alla elever en studiemiljö som präglas av trygghet”, skriver Skolinspektionen i sitt beslut och kräver åtgärder.

Föregående

26 006 400:- i partistöd 2017

Nästa

Tidigare medarbetare kämpar för sina pengar mot GP - som nekas 40 miljoner i statligt stöd