Svenska Journalistförbundet har inlett förhandlingar med Stampen om 16 före detta anställda som blivit blåsta på sina avgångsvederlag.

Kommer parterna inte överens kan tvisten hamna i Arbetsdomstolen.

Häromveckan meddelade Stampen att bolaget gjorde en vinst på 63 miljoner förra året.

Siffran måste givetvis värderas mot det faktum att Peter Hjörnes familjeföretag hamnat på ruinens brant och 2016 slogs för sin existens.

I maj begärde Stampen rekonstruktion. Pengarna var slut, skulder upp över öronen.

Ackordsförhandlingarna blev framgångsrika. Alla som var skyldiga Stampen pengar gick med på att efterskänka 75 procent av beloppet. Det gällde stora som små.

Leverantörer av olika slag har därmed avstått från sammanlagt 660 miljoner kronor

Skattebetalarna har bidragit med 728 miljoner, varav 581 miljoner är moms och 147 miljoner den statliga lönegarantin till de anställda. Under pågående rekonstruktion behöver arbetsgivaren inte punga ut med ett enda öre.

Totalt ”tjänade” alltså Stampen 1 388 miljoner kronor under 2016.

Tog avgångsvederlag

Nu återstår bara att göra upp med 16 mycket besvikna och förbannade före detta medarbetare.

Samtliga har träffat överenskommelse med Stampen om avgångsvederlag, vilket enkelt uttryckt innebär att man slutar gå till jobbet men lönen fortsätter att betalas under x antal månader.

Men i samband med rekonstruktionen gjorde tingsrätten tolkningen att avgångsvederlag skulle jämföras med vilken skuld som helst.

Det drabbade bland andra Dag Fransson med 32 år bakom sig som anställd på Göteborgs-Posten.

– Jag hann bara få ut avgångsvederlag i februari, mars och april när det här kom, säger han till tidningen Journalisten.

160 000 kronor återstår av vederlaget men hålls alltså tillbaka av företaget.

SJF (Svenska Journalistförbundet) anser att tingsrättens tolkning är fel, att avgångsvederlag inte är en fordran utan lön.

Principiell betydelse

SJF:s ordförande Jonas Nordling reagerade starkt på tingsrättens beslut och skrev om detta i sin krönika i Medievärlden:

”Samhällets syn på avgångsvederlag riskerar att förändras på grund av Stampens affärer. Både rekonstruktör och kronofogden leder nu attacker som kommer att påverkar alla kommande uppgörelser på svensk arbetsmarknad.”

Med andra ord, frågan har stor principiell betydelse och angår inte bara de 16 personer som SJF företräder i förhandling gentemot arbetsgivaren.

Deras sammanräknade krav är mindre än tre miljoner kronor, en loska i havet jämfört med den dryga 1,3 miljarder som Stampen håvade in förra året.

Peter Hjörne kommer att kvittera ut drygt sex miljoner kronor sedan hans fordran på 25 miljoner skrivits ned till 25 procent.

Kan hamna i Arbetsdomstolen

Om inte parterna kommer överens, det vill säga företaget fullgör sin del av avtalet med de 16, talar det mesta för att SJF driver frågan vidare till Arbetsdomstolen, en ärevördig inrättning i Gamla Stan där ingen arbetsgivare brukar känna sig bekväm.

Rekonstruktionen är avslutad och om några dagar kommer ackordspengarna att betalas ut.

Thomaz Grehn ska få 40 000 kronor, något som han tror på först när han ser det på sitt bankkonto.

Han har all anledning att vara skeptisk.

Efter 28 års anställning tog han ett avgångsvederlag och tecknade ett frilansavtal för att fortsätta som tidningens vinskribent.

Kontraktet löpte till slutet av 2015 och skulle förnyas när Thomaz beskedet att man inte längre var intresserad av hans tjänster.

Inte nog med det.

Hans faktura på 160 000 kronor hamnade mitt i förra vårens rekonstruktionsröra.

Thomaz föstes in i den långa raden av leverantörer.

Han anser att han har de som bidragit till tidningens journalistiska innehåll skulle undantas men inser att det inte finns stöd i lagen för detta.

Ansökte om statligt stöd

Stampen prövar alla möjliga vägar för att få ekonomin på fötter.

För en tid sedan ansökte Göteborgs-Posten om 40 miljoner i driftsstöd hos den statliga Presstödsnämnden med hänvisning till att hushållsräckvidden sjunkit under 30 procent.

Företaget har tidigare alltid uttalat sig kritiskt till presstöd och i går kom beskedet att GP inte uppfyller kraven för att få hjälp av det allmänna.

I går avslöjades också att Stampen möblerar om i ledningen. Bland annat slutar Cecilia Krönlein som chefredaktör.

Föregående

Skrämmande miljö på Kalvhagsskolan - nu hotas kommunen av vite

Nästa

Kryss som inte är klotter