Av de pengar som Göteborgs skattebetalare lämnade i stöd till de politiska partierna i kommunfullmäktige förra året, skickades en del vidare till respektive riksorganisation i Stockholm.

Det har tidigare lett till kritik mot Sverigedemokraterna – som anklagats för fusk med ett stöd avsett att användas lokalt.

Men SD är inte det enda parti som skickar pengar vidare. I vart fall gör Vänsterpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna detsamma.

För första gången har partierna i kommunfullmäktige redovisat vad de använder det kommunala partistödet till.

Redovisningarna gäller förra årets (2015) partistöd. De är översiktliga, partierna använder inte samma mall och det är inte alltid lätt att genomskåda siffrorna för att se vad pengarna egentligen använts till. Dock ska alla redovisa de pengar som gått till ”parti utanför kommunen”.

I Borlänge stoppade kommunledningen utbetalning till Sverigedemokraterna på grund av att partiet slussar 25 procent av det lokala stödet vidare till riksorganisationen. Det har lett till en rättslig strid om vad lokalt partistöd får användas till.

Men  SD är inte ensamt om att slussa pengar vidare till riksorganisationen för ”gemensamma kostnader”.

För övrigt kan man notera att en del av partistödet går till advokatkostnader, bluffakturor och uppvaktningar.

Så här ser det ut i Göteborg enligt partiernas egna redovisningar:

Vägvalet

Beviljat bidrag: 1 713 250:-

Använt: 872 054:-

Kvar: 841 196:-

Utgifter:

 • Hemsida News desk: 49 490:-
 • Informationstrycksaker: 18 581:-
 • Personalkostnader/arvoden: 533 136:-
 • Telefon, porto mm: 18 584:-
 • Advokat- och rättegångskostnader: 247 824:- (enligt partiordföranden en kostnad som beror på tvisten med Sjukvårdspartiet vilken slutade med förlikning 2014)
 • Försäkring: 2 876:-

 

Sverigedemokraterna:

Beviljat bidrag: 2 002 500:-

Använt: 1 391 993:-

Kvar: 610 507:-

Utgifter lokalt:

 • ”Arrangemang för att stärka demokratin”:  88 788:-
 • Marknadsföring: 12 718:-
 • Utställningsmaterial: 46 465:-
 • Deltagande i kurser: 21 118:-
 • Lokalhyror: 162 818:-
 • Administration: 46 617:-
 • Personalkostnader: 499 678:-

Överföring till parti utanför kommunen:

 • ”Gemensam valfond”: 495 625:-

 

Miljöpartiet:

Beviljat bidrag: 2 670 250:-

Använt: 2 104 900:-

Kvar: 765 350:-

Utgifter:

 • Kanslikostnader: 430 965:-
 • Personal: 871 814:-
 • Utåtriktat: 244 167:-
 • Medlemsaktiviteter: 89 507:-
 • Val, ledning och styrning: 321 091:-

Överföring till parti utanför kommunen:

 • Miljöpartiet riks: 128 110:-
 • Gröna seniorer: 2 130:-

Feministiskt initiativ

Beviljat bidrag: 1 134 750:-

Använt: 132 719:-

Kvar: 1 002 031:-

Utgifter:

 • Hyra lagerlokal: 8 495:-
 • Hyra konferenslokal: 9 250:-
 • Polistillstånd: 250:-
 • Kost o logi konferens/utbildning: 16 400:-
 • Konferensavgifter:  4 914:-
 • Hyrbilskostnader: 731:-
 • Kampanj: 59 666:-
 • Föreläsare: 19 546:-
 • Utbildning: 5 153:-
 • Teknik: 3 884:.-

Liberalerna

Beviljat bidrag: 2 291 750:-

Utgifter: 1 083 135:-

Kvar: 1 208 615:-

Utgifter:

 • Föreningskostnader: 318 780:-
 • Lokal medlemstidning: 85 852:-
 • Bidrag lokala sidoorganisationer: 38 000:-
 • Hyreskostnad: 288 256:-
 • Övriga lokalkostnader: 78 120:-
 • Kontorsmaterial: 21 086:-
 • Telefon, porto, internet: 21 802:-
 • Övriga externa kostnader: 209 235:-
 • Valkostnader: 2 004:-

Kristdemokraterna

Beviljat bidrag: 1 134 750:-

Använt: 952 894:-

Kvar: 181 856:-

Kostnader:

 • Möteskostnader: 64 516:-
 • Informationskostnader: 260 061:-
 • Utbildningskostnader: 45 205:-
 • Politikutvecklingskostnader: 105 078:-
 • Kanslikostnader: 299 553:-
 • Uppvaktningskostnader/blommor/kondoleanser: 3 183:

Överföring till parti utanför kommunen:

 • Riksorganisationen: 175 298:-

Socialdemokraterna

Beviljat bidrag: 6 052 000:-

Använt: 6 052 000:-

Utgifter:

 • Studier: 199 870:-
 • Utåtriktad verksamhet/Första maj: 314 455:-
 • Konferenser/partikongress: 568 956:-
 • Kommunikation/samordning: 284 133:-
 • Tryckt material: 7 713:-
 • Evenemang: 67 970:-
 • Föreningar/kretsar: 107 670:-
 • Partidagar/RU-gruppen: 73 994:-
 • Lokalkostnad: 1 195 147:-
 • Personal: 3 232 092:-

Moderaterna

Beviljat partistöd: 6 052 000:-

Använt: 8 760 091:-

Kvar: – 2 078 091:-

Kostnader:

 • Val- o kampanjkostnader: 737 420:-
 • Kansli o administration: 2 053 549:-
 • Kvinnoförening o seniorer: 39 178:-
 • Personalkostnader: 3 428 340:-
 • Utbildning: 84 697:-
 • Telefon o porto: 100 690:-
 • Förbundskostnader: 1 113 590:-
 • Övriga externa kostnader: 277 427:-

Överföring till parti utanför kommunen:

 • Riksorganisationen: 925 200:-

Vänsterpartiet

Beviljat partistöd: 2 581 000:-

Använt: 3 429 147:-

Kvar: 0

Kostnader:

 • Större arrangemang/Första maj: 170 408:-
 • Övrig utåtriktad verksamhet: 158 805:-
 • Internutbildning i distriktet: ´62 494:-
 • Personalkostnader: 1 684 752:-
 • Lokalkostnader: 708 099:-
 • Anslag (ungdomsförbund mm): 481 679:-
 • Övriga (bankkostnader, bluffaktura): 41 319:-

Överföring till parti utanför kommunen:

 • Partikansliet/medlemsregistret: 34 796:-
 • Partikansliet/ Vänskapsdagarna 2015: 49 387:-
 • Partikansliet/Interntidning, porto: 42 408:-

 

Läs tidigare artiklar om partistödet:

Rödgröna kuppade igenom höjda partibidrag

Politiker smyghöjer partistödet?

Bakgrund: Så mycket kostar partistödet i form av lön till politiska sekreterare

Martin Wannholt tas till nåder av (M) – men bara när partistödet ska betalas

 

Föregående

Affärsman hotade att döda kvinna och äta hennes hjärna

Nästa

Skyddsombud: Arbetsmiljön på Röhsska värre än någonsin