Göteborgs Stad betalar i år 25 716 150 kronor i bidrag till de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige.

Därtill har alla partier som sitter med i kommunstyrelsen (utom Samverkande Göteborgare) fyra eller fler politiska sekreterare som formellt är anställda – och betalas – av kommunen.

Nu smids också planer på ytterligare miljonstöd till partierna genom en politisk utredningstjänst.

Det är moderaten Anders Källström som vill  ha en politisk utredningstjänst ”till stöd för kommunfullmäktiges ledamöter”.

De ständigt växande utmaningarna i och kring kommunen ställer krav på motsvarande utveckling av det politiska arbetet. Med syfte att öka kvalitet och effektivitet i det kommunala politiska arbetet i Göteborg borde vi överväga möjligheterna att inrätta en kommunfullmäktiges utredningstjänst. Förebilden är Riksdagens utredningstjänst”, skriver Anders Källström i sin motion.

Utredningstjänsten skulle ”skapa ett medel för fullmäktiges ledamöter att ta fram information som finns i staden, exempelvis i de statistiska databaserna”.

Riksdagens utredningstjänst, som främst gör utredningar på uppdrag av riksdagens ledamöter och partier, har omkring 35 utredare anställda, bland annat jurister, nationalekonomer, statsvetare och naturvetare.

Hur många anställda som skulle behövas i Göteborg  för att ta fram information som redan finns i staden är oklart. Stadsledningskontoret anser dock att det skulle behövas ”ett betydande antal tjänster”

”I en mindre omfattande utredningstjänst skulle det vara svårt att säkerställa nödvändig kompetens och den skulle då knappast kunna utgöra den nytta som bör kunna förväntas”, skriver stadsledningskontoret.

Läs också:

Martin Wannholt tas till nåder av (M) – men bara när partistödet ska betalas

Demokrati eller maktmissbruk att vägra Martin Wannholt sekreterare?

Chockerande med så många sekreterare

 

Föregående

Göteborg Stad gör sig av med sju av elva vänner

Nästa

Bakgrund: Så mycket kostar partistödet i form av lön till politiska sekreterare