Göteborgs samarbete med partnern St Petersburg läggs på is.

Det är inte en protest mot president Putin utan bara en anpassning till verkligheten.

Något samarbete mellan städerna har inte ägt rum på länge. 

Det är flera städer som Göteborg under högtidliga former tecknat samarbets- eller vänskapsavtal med som nu omprövas.

  • Avtal med St Petersburg undertecknades 1963. Städerna skulle samarbeta inom områden som rörde miljö och avfall. Det ledde till några besök från St Petersburg – men inget konkret samarbete.
  • Avtal med Xi’an i Kina undertecknades 1997 som ett i försöken att ställa ut statyer ur ”terrakottaarmén” från Qin-dynastin i Göteborg. En delegation från Xi’an besökte Göteborg 2006. I  övrigt har kontakterna mellan städerna varit ”sporadiska”.
  • Avtal med Krakow i Polen undertecknades 1988. Två tilläggsavtal undertecknades 1990 respektive 1995. Städerna skulle samarbeta om miljö, avfallshantering och offentliga transporter. Någon kontakt med Krakow under senare år inom ramen för avtalen har inte ägt rum,
  • Samarbetet med Tallinn i Estland inleddes 1990 inom miljöområdet. Samarbetet avtog efter några år och i dag finns inget kvar.
  • Ett avtal med engelska Newcastle undertecknades 2001 då  Newcastle/Gateshead ansökte om att bli europeisk kulturhuvudstad. Samarbetet skulle röra kulturfrågor. Inget reellt samarbete existerar.
  • Ursprunget till kontakterna med Kiel är Stena Lines färjeförbindelse. Under åren har Göteborgs Stad medverkat vid den årliga konferensen Kieler Woche med politiker och tjänstemän. Under 2004 och 2007 gjordes försök att intensifiera samarbetet genom besök mellan städerna. Något konkret samarbete inleddes dock inte.
  • Kontakterna med då östtyska Rostock går tillbaka till 1960-talet. Något undertecknat samarbetsavtal har dock inte återfunnits i kommunens arkiv. Något reellt samarbete har heller inte varit aktuellt även om Göteborg vid olika tillfällen medverkat vid det årliga Hanse-Sail- arrangemanget.

Nu vill stadsledningskontoret att samarbetet med dessa städer officiellt förklaras vilande ”till förmån för ett aktivt samarbete med andra partnerstäder där det finns konkreta samarbetsområden”.

När dessa sju städer stryks från den aktiva vänskapslistan återstår Shanghai, Lyon, Chicago  och Nelson Mandela Bay Municipality.

Också ett par internationella organisationer avskrivs från aktivt samarbete:

  • Mayors for Peace” (Borgmästare för fred) som kom till för att skapa medvetenhet om riskerna med kärnvapen, och har över 7 000 medlemmar.
  • ” Cities for Children” som kom till sedan Stuttgart 2003 började utveckla en strategi för att göra staden mer barn- och familjevänlig. Göteborg Stad gick formellt med i nätverket den 14 juli 2011 och har medverkat i arbetsgruppen ”Affordable Housing and Space for Outdoor Activities” där staden var ordförande mellan 2011 och 2012.  Ett forummöte anordnades i Göteborg den 16-17 april 2012. De senaste två åren har ingen aktivitet förekommit möjligen på grund av att BMW och Robert Boschstiftelsen har dragit tillbaka sin finansiering.
Föregående

Integration med lekfull träning i Frölunda

Nästa

Politiker smyghöjer partistödet?