Kommunalrådet David Lega (KD) har fyra politiska sekreterare som avlönas av skattebetalarna. Lika många har Sverigedemokraternas Lars Hansson.

Martin Wannholt, stödd av dubbelt så många ledamöter i kommunfullmäktige som KD och lika många som SD, har inte en enda.

Det är av demokratiska skäl enligt de sex etablerade partierna som gått samman mot uppstickaren Wannholt.

Martin Wannholt begärde att det block som han företräder efter att ha uteslutits ur moderaterna, Samverkande göteborgare, skulle få politiska sekreterare i samma utsträckning som andra partier som finns företrädda i kommunstyrelsen.

Enligt praxis har varje parti i kommunstyrelsen en ”basresurs” på fyra politiska sekreterare vilka anställs som tjänstemän i kommunen. Därutöver får partier fler sekreterare anställda beroende på antal mandat de har i kommunfullmäktige.

Denna ”resurs” i form av anställda politiska tjänstemän går utöver det ekonomiska bidrag partierna gett sig själva av skattebetalarnas pengar.

Gick samman om ett nej

När Wannholt kom med sin begäran slog sig dock de röd-grönas och alliansens partier samman och sa nej.

Motivering: Samverkande göteborgare är inte ett parti.

”Partiväsendet är den organisationsform som den kommunala representativa demokratin bygger på. I förarbetena till kommunallagen … framgår det också tydligt att det är på partiväsendets grunder politiska sekreterare arbetar…”, skriver de sex partierna i ett gemensamt yttrande.

”… Samverkande göteborgare saknar stadgar, organisation och medlemmar. Den valtekniska samverkan har inte mött göteborgarna i allmänna val och är inte representerade i kommunfullmäktige”, säger de vidare.

”Om varje enskild ledamot skulle tilldelas en partiresurs skulle det möjliggöra ett utnyttjande av systemet med politiska sekreterare … Annars skulle varje ledamot i kommunstyrelsen kunna lämna sitt parti och därigenom erhålla en ny basresurs.”

– Maktmissbruk, säger Martin Wannholt och Vägvalets ordförande Theo Papaioannou och har fått visst stöd för den uppfattningen från jurister och statsvetare.

Tänker överklaga

Wannholt har uppgett att han avser att överklaga beslutet.

Striden har blottlagt omfattningen av det stöd till partierna som skattebetalarna står för utöver de pengar partierna erhåller från kommunen varje år.

Läs mer: Så mycket tjänar Göteborgs topp-politiker

Läs mer: Chockerande med så många sekreterare

Här nedanför finns hela listan på kommunalråd och politiska tjänstemän och deras aktuella månadslöner.

Folkpartiet (FP) – 7 mandat i fullmäktige 

Kommunalråd: Helene Odenljung (lön 58 990:-)

Biträdande kommunalråd: Ann Katrine Fogelgren (lön 58 990:-)

Politiska sekreterare:

Stefan Landberg, 1/1 2003, 46 382:-

Tanja Tabrizan Selfors, 1/1 2015, 34 850:-

Pär Gustafsson, 6/4 2009, 38 6521:-

Charlotte Darvik, 7/6 2012, 32 567:-

 

Kristdemokraterna (KD) – 3 mandat i fullmäktige

Kommunalråd: David Lega (lön 58 990:-)

Politiska sekreterare:

Martin Hellström, 1/12 2002, 46 382:-

Ida Rydh, 1/ 1 2015, 28 000:-

Matilda Stålbert, 12/1 2015, 33 000:-

Hampus Hagman, 1/10 2011, 32 567.-

 

Miljöpartiet (MP) – 9 mandat i fullmäktige

Kommunalråd Ulf Kamne (lön 72 390:-)

Biträdande kommunalråd Karin Pleijel (58 990:)

Politiska sekreterare:

Ulf Carlsson, 23/2 2015, 46 000:-

Ronnie Ljungh, 15/1 2003, 47 044:-

Helena Munther, ½ 2015 (sex månaders provanställning), 34 000:-

Elisabeth Undén, 1/2 2015 (tre månaders provanställning), 39 000:-

Lage Rahm, 26/1 2015 till 20/7 2015, 36 000:-

Erik Johansson, 1/9 2007, 43 000:-

Emmali Jansson, 15/1 2015, 36 500:-

 

Moderaterna (M) – 20 mandat i fullmäktige

Kommunalråd Jonas Ransgård (lön 72 390:-), Kristina Tharing (58 990:-) och Maria Rydén (58 990:-)

Biträdande kommunalråd Hampus Magnusson (58 990:-)

Politiska sekreterare:

Terese Blomqvist, 15/2 1999, 47 154:-

Anders Johansson, 1/1 2015, 43 000:-

Linda Siverbo, ¼ 2007, 47 800:-

Henrik Ekelund, 3/3 2008, 39 756:-

Christina Heikel, 1/8 2014, 31 775:-

Sandra Malmberg, 1/1 2015, 30 000:-

David Josefsson, 1/1 2012, 39 756:-

Jessica Tengeland, 1/3 2014, 35 363:-

 

Socialdemokraterna (S) – 20 mandat

Kommunalråd Anneli Hulthén (76 380:-), Dario Espiga (58 990:-), Marina Johansson (58 990:-), Johan Nyhus (58 990:-)

Biträdande kommunalråd Maria Voyvodova (58 990:-), Conny J Johansson (58 990:-)

Politiska sekreterare:

Cecilia Dalman Eek,1/2 2015, 41 700:-

Gitte Caous,1/2 2011, 56 507:-

Annika Funkqvist, 1/1 2015, 33 000:-

Jonas Attenius, 1/2 2015, 37 925:-

Johannes Hulter, 16/10 2014, 35 000:-

Carin Malmberg, 10/4 2012, 41 704:-

Shahbaz Khan, 1/2 2015, 39 975:-

Elisabeth Hulter, 1/3 2015 (sex månaders provanställning), 36 900:-

Peter Lindh, 14/10 2013, 37 896:-

My Alnebratt, 26/2 2015 (sex månaders provanställning), 35 000:-

Jesper Eneroth, 23/2 2015 till 30 september 2015, 25 000:-

 

Sverigedemokraterna (SD) – 6 mandat i fullmäktige

Kommunalråd: Lars Hansson (58 990:-)

Politiska sekreterare:

Björn Tidland, 26/1 2015, 35 00p0:-

Staffan Levinsson, 1/3 2015, 35 000:-

Stefan Falktorp, 26/1 2015, 35000:-

Jörgen Fogelklou, 1/1 2015, 38 000:-

 

Vänsterpartiet (V) – 8 mandat i fullmäktige

Kommunalråd Daniel Bernmar (58 990:-)

Politiska sekreterare:

Marie Linden, 1/9 2013, 36 068:-

Helen E Engholm, 1/1 2015, 36 068:-

Johan Svenson, 19/9 2013, 35 000:-

Anna-Klara Behlin, 1/1 2015, 29 000:-

Alice Vernersson, 7/4 2014, 30 000:-

 

Samverkande göteborgare – 6 mandat i fullmäktige

(= Vägvalet 5 plus Martin Wannholt)

Kommunalråd Martin Wannholt (58 990:-)

Politiska sekreterare: 0

 

Feministiskt initiativ  (Fi) –3 mandat i fullmäktige

– ej i kommunstyrelsen

– ingen politisk sekreterare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föregående

Chockerande med så många sekreterare

Nästa

Kommunen påstår sig ha rätt att stoppa tv-inspelning